emisja obligacji

rentowność obligacji

Transakcje telefoniczne

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Transakcje telefoniczne została wyłączona

Ludzie dokonujący transakcji telefonicznie, mogą zapytać maklera o ceny walorów, ponieważ ma on możliwość weryfikowania kursów giełdowych na bieżąco, mając na ekranie przed sobą najlepsze notowania osiągalne w danej chwili. Można wówczas dokładnie określić, jaka w danym momencie jest cena akcji i jeżeli transakcja zostanie szybko przeprowadzona możliwe, że odbędzie się ona po tej właśnie cenie. Alternatywą jest zapewnienie sobie samodzielnego dostępu do stron internetowych z kursami papierów wartościowych. Największe  [ Zobacz wiecej ]

Ryzyko a zysk

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Ryzyko a zysk została wyłączona

Innym podejściem do ustalania optymalnej strategii inwestycyjnej jest zaakceptowanie hipotezy efektywności rynku lub przynajmniej tego, że inwestor-amator nieposiadający wystarczających środków ani czasu, aby się w pełni zaangażować, nie będzie w stanie konkurować z dobrze opłacanymi, pełnoetatowymi profesjonalistami. Podejście to zakłada, że jedynym racjonalnym kierunkiem działania jest wybór akcji, które pozwalają osiągnąć rozsądną stopę zwrotu przy pewnym poziomie ryzyka, jaki się z nimi wiąże. Oznacza to po prostu znalezienie kilku sposobów  [ Zobacz wiecej ]

Po transakcji

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Po transakcji została wyłączona

Inwestor po dokonaniu transakcji powinien spać spokojnie nie tylko z tego powodu, że jego pieniądze są bezpieczne, ale również dlatego, że nie musi się martwić o to, czy wspierana przez niego firma wyzyskuje pracowników lub pomaga zabijać ludzi. Z drugiej strony tylko wtedy jest to do końca uczciwe, kiedy wraz z rezygnacją z dochodów z inwestycji w akcje danej firmy idzie w parze zaprzestanie kupowania jej produktów. Niektóre fundusze inwestycyjne  [ Zobacz wiecej ]

Otwarte fundusze inwestycyjne

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Otwarte fundusze inwestycyjne została wyłączona

Nagłówek w prasie brzmi dokładnie „Notowania otwartych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy mieszanych”. Różnego rodzaju fundusze są zgrupowane pod nazwą firm zarządzających, takich jak: Aberdeen, M&G itd. Dodatkowo umieszczone są ich adresy i numery telefonów, zatem każdy może zadzwonić po formularz uczestnictwa oraz informację. Inwestorzy nie muszą korzystać z pośrednictwa maklerów, mogą zgłosić się bezpośrednio do firm, z których niektóre oferują również plany systematycznego oszczędzania. Część spółek podaje kilka numerów telefonów,  [ Zobacz wiecej ]

Moda

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Moda została wyłączona

Chwilowe mody opanowują rynek inwestycyjny z większą nawet zaciekłością niż świat kobiecych ubrań i są zarazem równie ulotne. Przykładem może być tutaj doświadczanie z akcjami firm internetowych. W tym przypadku było to przynajmniej oparte na pewnych fundamentalnych przesłankach, ponieważ Internet rzeczywiście zmieniał sposób, w jaki ludzie prowadzą interesy i tym samym faktycznie pojawiły się nowe potencjalne możliwości inwestycyjne. Tyle, że nikt nie wiedział tak naprawdę, jak wielkie zajdą zmiany, jak  [ Zobacz wiecej ]

Kapitalizacja rynkowa

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Kapitalizacja rynkowa została wyłączona

Kapitalizacja rynkowa określa całkowitą wartość firmy na rynku papierów wartościowych przy bieżącej cenie akcji. Jeżeli zatem spółka Consolidated Alaskan Coconut Plantations wyemitowała 50 milionów akcji i obecnie są one notowane po 85 pensów to jest ona w danym momencie warta 42,5 miliona funtów i tyle należałoby zapłacić, chcąc zakupić wszystkie jej walory. Informacja ta nie jest żadną pomocą przy podejmowaniu decyzji, czy dobrze jest nabyć te akcje, czy też nie,  [ Zobacz wiecej ]

Indeksy

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Indeksy została wyłączona

Niektóre gazety prezentują również zmianę notowań firm z różnych sektorów gospodarki (na przykład elektromaszynowego] oraz dla różnych typów spółek – na przykład firm o małej kapitalizacji rynkowej (ang. smali cap). Sposób prezentacji może podlegać dalszej agregacji i przybierać postać zbiorczych indeksów, takich jak: Basic Industries, General Industrials, 650, Ali Share (który wbrew nazwie nie obejmuje wszystkich spółek) itp. Financial Times prezentuje pełną listę indeksów FTSE opracowanych i obliczonych w oparciu  [ Zobacz wiecej ]

Bankruci

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Bankruci została wyłączona

Profesjonaliści charakteryzują się jedną bardzo interesującą cechą, która jest zastanawiające nieobecna u inwestorów-amatorów, a mianowicie zdolnością do pozbywania się spółek przynoszących straty. Drobni inwestorzy wydają się być emocjonalnie związani z akcjami, które zakupili, bez względu na to, jak fatalny był to nabytek. Być może po prostu nie chcą przyznać się do porażki i nie jest ważne, jak wielkie straty pociąga to za sobą. W sytuacji kiedy notowania akcji dramatycznie spadają  [ Zobacz wiecej ]

Zwycięzcy

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Zwycięzcy została wyłączona

Notowania żadnej firmy nie rosną w nieskończoność. Zanim inwestor zostanie odurzony sukcesem akcji, które podwoiły swą cenę w ciągu ostatnich trzech miesięcy, dobrze byłoby, gdyby przystanął i pomyślał, czy jeśli tak dalej pójdzie, to firma będzie w stanie w ciągu pięciu lat wykupić całą Francję i Niemcy? Takie podejście przywraca odpowiednią perspektywę. Może zarazem pomóc zdecydować o zebraniu śmietanki i przeznaczeniu dochodów na inne dobrze rokujące inwestycje. Aby ułatwić sobie  [ Zobacz wiecej ]

Zakres analizy fundamentalnej

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Zakres analizy fundamentalnej została wyłączona

Zakres analizy fundamentalnej obejmuje ocenę działalności spółki i jej produktów, publikowanych przez nią sprawozdań finansowych, a także prognozowanych dochodów i dywidend. Uwzględnia się przy tym wpływ czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa inflacji, kursy wymiany walut, wielkość popytu konsumpcyjnego i poziom stóp procentowych. Duże znaczenie ma też przegląd rynku, na którym działa dana spółka oraz poczynań jej konkurentów. Wreszcie analiza fundamentów firmy obejmuje jej kadrę zarządzającą. Wszystkie te rozważania są podstawą  [ Zobacz wiecej ]

Transakcje członków zarządu

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Transakcje członków zarządu została wyłączona

Spółki są zobligowane do ujawniania inwestorom transakcji przeprowadzanych na ich akcjach przez zarząd. Takie wiadomości umieszczane są w systemie informacyjnym giełdy i od czasu do czasu są rozpowszechniane przez różnego rodzaju gazety. Dyrektorzy mogą w bardzo prawdopodobny sposób uzasadniać przyczyny sprzedaży akcji, ale jak zawsze najlepiej jest podchodzić z rezerwą do takich wyjaśnień i sprawdzić samemu, o co tak naprawdę chodzi. Powody odsprzedaży walorów mogą być prozaiczne: potrzebne są pieniądze  [ Zobacz wiecej ]

Spółki uśpione oraz spółki rokujące poprawe

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Spółki uśpione oraz spółki rokujące poprawe została wyłączona

Metodą na potencjalne zbicie ogromnej fortuny jest inwestowanie w spółki uśpione i spółki rokujące poprawę swojej sytuacji (ang. recovery stocks). Przygotowanie rzetelnych prognoz dla takich spółek wymaga jednak specjalnego podejścia. Spółki uśpione nie posiadają wcale lub posiadają niewiele aktywów własnych, ale mimo to wciąż są notowane. Ich jedyną funkcją jest stworzenie innej firmie taniej możliwości wejścia na giełdę. Sprawni menedżerowie mogą także przejąć taką spółkę i wykorzystać ją na potrzeby  [ Zobacz wiecej ]

Komentarze giełdowe

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Komentarze giełdowe została wyłączona

Oprócz zestawień tabelarycznych (a w tabloidach zazwyczaj zamiast nich), prezentowane są komentarze na temat wydarzeń giełdowych. Strony z notowaniami dostarczają niektórych ogólnych wiadomości ekonomicznych, ale co do zasady koncentrują się na informacjach dotyczących spółek. Komentarze giełdowe zawierają istotne informacje dla inwestorów, którzy poważnie traktują zadanie znalezienia dobrych akcji. Na stronach notowań zawarte są artykuły nie tylko o przejęciach i innych dynamicznych wydarzeniach, ale również wywiady z głównymi menedżerami. Dodatkowo można  [ Zobacz wiecej ]

Jak wybrać akcje do zakupu

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Jak wybrać akcje do zakupu została wyłączona

Wstępna uwaga: prawie każdy, kto kiedykolwiek miał w jakikolwiek sposób do czynienia z giełdą papierów wartościowych, ma własną teorię dotyczącą metod wyboru akcji. Jest to podobne zjawisko, jak w przypadku hazardzistów i ich „pewnych” systemów na wygraną w ruletkę czy na wyścigach konnych. Księgarnie pękają w szwach od poradników prezentujących cudowne metody doboru akcji. Jak łatwo przewidzieć istnieje szeroki wachlarz różnego rodzaju strategii, od ciągłego obrotu walorami przez „kup i  [ Zobacz wiecej ]

Inwestowanei etyczne

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Inwestowanei etyczne została wyłączona

Oprócz założeń związanych z horyzontem czasowym, dochodami itp., istnieją również inne kryteria selekcji inwestycji, na przykład standardy etyczne lub standardy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Zwolennicy takiego podejścia wysuwają dwa przemawiające za nim argumenty: pierwszy jest taki, że jest to moralnie słuszne postępowanie i każdy powinien mieć swój wkład w kreowanie lepszego świata, natomiast drugi sprowadza się do tego, że tak czy owak coraz bardziej modne jest przywiązywanie wagi do tego  [ Zobacz wiecej ]

Fundusze indeksowe

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Fundusze indeksowe została wyłączona

Jeżeli długi i złożony proces doboru akcji wydaje się nazbyt skomplikowany, system oceny ryzyka w stosunku do zysku – zniechęcający, a wszystko razem wymaga więcej wysiłku niż chciałoby się włożyć, istnieje wyjście z tej sytuacji. Kilka najtęższych umysłów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przyznało, że szansę na to, aby nieustająco wybierać akcje spółek osiągających wyniki przewyższające rezultaty rynku ogółem są dość niewielkie. A w wielu przypadkach może być to  [ Zobacz wiecej ]

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.