Monthly Archives: Grudzień 2016

Fundusze inwestycyjne – strategia (aktualizacja)

By | Grudzień 31, 2016

We wpisie: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/ z dnia 28 grudnia dot. strategii inwestycyjnej na funduszach, zaproponowałem wybór 5 funduszy. Po przemyśleniu jednak tematu, optymalny wybór to 10 funduszy, po jednym z każdego parasola. Konstrukcja portfela wyglądałaby wtedy w następujący sposób:

Konstrukcja portfela

Portfel będzie zbudowany z 10 funduszy. Z jednego parasola będzie mógł być obecny tylko jeden fundusz. Każda klasa aktywów będzie mogła być reprezentowana tylko jednym funduszem. Z koszyka 85 funduszy (10 parasoli, 8 TFI), które na koniec miesiąca zamknęły się powyżej 10-miesięcznej średniej średniej dobieramy do portfela 10 funduszy, które w ostatnich 3 miesiącach osiągnęły najwyższe stopy zwrotu. Każdy fundusz ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane fundusze trzymamy 1 miesiąc i rebalansujemy na koniec miesiąca. Na koniec miesiąca robimy nowy ranking funduszy o najwyższej stopie zwrotu. Jeśli fundusz z naszego portfela wypadł poza ranking zastępujemy go funduszem, który trafił do rankingu. czytaj dalej

Portfel funduszy TFI na styczeń 2017

By | Grudzień 31, 2016

Poniżej portfel 10 funduszy TFI wybranych metodą, którą szczegółowo opisałem we wpisie z dnia 30 grudnia: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/fundusze-inwestycyjne-strategia-aktualizacja/ W skrócie konstrukcja portfela wygląda tak:

Konstrukcja portfela

Portfel będzie zbudowany z 10 funduszy. Z jednego parasola będzie mógł być obecny tylko jeden fundusz. Każda klasa aktywów będzie mogła być reprezentowana tylko jednym funduszem. Z koszyka 85 funduszy (10 parasoli, 8 TFI), które na koniec miesiąca zamknęły się powyżej 10-miesięcznej średniej średniej dobieramy do portfela 10 funduszy, które w ostatnich 3 miesiącach osiągnęły najwyższe stopy zwrotu. Każdy fundusz ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane fundusze trzymamy 1 miesiąc i rebalansujemy na koniec miesiąca. Na koniec miesiąca robimy nowy ranking funduszy o najwyższej stopie zwrotu. Jeśli fundusz z naszego portfela wypadł poza ranking zastępujemy go funduszem, który trafił do rankingu. czytaj dalej

Portfel akcyjny na styczeń 2017

By | Grudzień 31, 2016

Poniżej portfel 20 spółek wybranych metodą, którą szczegółowo opisałem we wpisie z dnia 12 grudnia: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/. W skrócie konstrukcja portfela wygląda tak:

Budowa portfela

Ponieważ interesują nas tylko płynne spółki, bierzemy pod uwagę akcje z WIG20 i mWIG40. Do portfela dobieramy spółki, które w ostatnich trzech miesiącach osiągnęły najwyższe stopy zwrotu (10 spółek z WIG20 i 10 spółek z mWIG40) i znajdują się w trendzie wzrostowym (kurs na koniec miesiąca znajduje się powyżej 10-misięcznej średniej kroczącej). Każda spółka ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane spółki trzymamy jeden miesiąc i rebalansujemy na koniec miesiąca (robimy nowy ranking spółek o najwyższej stopie zwrotu). Jeśli spółka z naszego portfela wypadła poza ranking sprzedajemy ją i zastępujemy spółką, która trafiła do rankingu. czytaj dalej

Portfel ETF na styczeń 2017

By | Grudzień 31, 2016

Poniżej portfel 15 ETF wybranych metodą, którą szczegółowo opisałem we wpisie z dnia 21 grudnia: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/. W skrócie konstrukcja portfela wygląda tak:

Konstrukcja portfela

Z koszyka 75 ETF-ów, które na koniec miesiąca zamknęły się powyżej 10M średniej dobieramy do portfela 15, które w ostanich 3M osiągneły najwyższe stopy zwrotu. Każdy ETF ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane ETF trzymamy 1M i rebalansujemy na koniec miesiąca. Na koniec miesiąca robimy nowy ranking ETF-ów o najwyższej stopie zwrotu. Jeśli ETF z naszego portfela wypadł poza ranking sprzedajemy go i zastępujemy ETF-em, który trafił do rankingu. Jeśli kurs USDPLN na koniec miesiąca zamknął się poniżej 10M średniej (trend spadkowy) zabezpieczamy kurs USDPLN, np. sprzedajemy forward na 1M. Jeśli kurs USDPLN znajduje się powyżej 10M średniej (trend wzrostowy) nie zabezpieczamy portfela. czytaj dalej

Fundusze inwestycyjne – strategia

By | Grudzień 28, 2016

Fundusze inwestycyjne pozwalają na budowę portfela z różnych klas aktywów. We wcześniejszym wpisie http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/ opisałem strategię momentum na różnych klasach aktywów przy wykorzystaniu ETF-ów. Strategia ta jest dostępna raczej dla zamożnych inwestorów (np. instytucji), ponieważ koszty transakcyjne są wysokie. Ale przy wykorzystaniu usługi dostępnej w mBanku znanej jako Supermarket Funduszy Inwestycyjnych możemy dużo taniej powielić taką strategię. Tak jak pisałem wcześniej, inwestowanie w zróżnicowane aktywa, które są w pozytywnym momentum, czyli w ostatnich miesiącach uzyskują wysokie stopy zwrotu, prowadzi do ponadprzeciętnych wyników i pozwala na unikanie ogromnych spadków typowych dla rynków akcji podczas bessy. Usługa supermarketu funduszy w mBanku oferuje nam możliwość inwestowania w wystarczającą ilość klas aktywów potrzebną do zbudowania portfela. czytaj dalej

Season’s Greetings, czyli Święta Bożego Narodzenia w korporacji.

By | Grudzień 23, 2016

„Last season I gave you my heart..” śpiewa George Michael, a Chris Rea „is driving home for season”. Tak, znowu Święta, to znaczy season. Tak przynajmniej wynika z treści kartek świątecznych wielu korporacji działających w Polsce, których przez litość nie wymienię. Widziałem nawet kartkę, gdzie na tle choinki namalowany był uśmiechnięty pies w czapce Św. Mikołaja. Kochani pracownicy działów PR, HR, Marketingu, czy czego tam jeszcze, sami lepicie pierogi na Święta Bożego Narodzenia. Dzielicie się opłatkiem i śpiewacie kolędy razem przy stole wigilijnym. Nie wstydźcie się wysłać karki z Dzieciątkiem Jezus i napisem Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. czytaj dalej

Wykorzystanie ETF-ów do budowy portfela, strategia momentum na różnych klasach aktywów

By | Grudzień 21, 2016

Inwestowanie w zróżnicowane aktywa, które są w pozytywnym momentum, czyli w ostatnich miesiącach uzyskują wysokie stopy zwrotu, prowadzi do ponadprzeciętnych wyników i pozwala na unikanie ogromnych spadków typowych dla rynków akcji podczas bessy.

Połączenie strategii momentum i trendu pozwoli inwestorowi przesiąść się na bezpieczniejsze aktywa o mniejszej zmienności (fundusze obligacyjne, gotówka), gdy rynki akcyjne czy surowcowe będą notowane poniżej swoich średnioterminowych wskaźników trendu. Co chyba najważniejsze, strategia ta eliminuje z procesu decyzyjnego czynnik emocjonalny i subiektywną ocenę zarządzającego. Fundusz koncentruje się na relatywnie wąskim koszyku ETF-ów, a jednak ma możliwość inwestowania we wszystkie klasy aktywów globalnie. czytaj dalej

Siedem inwestycyjnych grzechów głównych

By | Grudzień 18, 2016

Prognozowanie (pycha) – pierwszy grzech główny

„Siedem grzechów głównych zarządzania instytucjonalnego” to arcyciekawe opracowanie James’a Montiera z roku 2005. Prezentuje on w pasjonujący sposób słabości zarządzania instytucjonalnego. Jak sam pisze: „Opracowanie ma na celu przybliżyć niektóre z bardziej oczywistych słabości behawioralnych nieodłącznych w typowym procesie inwestycyjnym”. Zostało zidentyfikowanych siedem powszechnych błędów (grzechów). Pierwszy główny grzech to umieszczenie prognozowania w samym centrum procesu inwestycyjnego. I właśnie od tego pospolitego błędu (grzechu), jakim jest prognozowanie, chciałbym rozpocząć cykl na temat inwestycji behawioralnych, czy raczej słabości behawioralnych w procesie inwestycyjnym. Poniższy tekst zawiera zarówno moje tłumaczenie tekstu oryginalnego, który polecam przeczytać w oryginale, jak i autorskie wstawki. czytaj dalej

Career risk, czyli przewaga inwestora indywidualnego nad instytucjonalnym

By | Grudzień 16, 2016

Zdecydowanie największym problemem specjalistów inwestycyjnych jest ryzyko zawodowe, ryzyko utraty pracy. Specjaliści inwestycyjni po pierwsze chronią swoją pracę. Drugie przekleństwo profesjonalnego inwestowania to nadmierna aktywność spowodowana potrzebą bycia postrzeganym jako zajętym (aby zarabiać na swoje utrzymanie). Inwestor indywidualny jest znacznie lepiej przygotowany, aby czekać cierpliwie na okazję inwestycyjną. Nie musi on zwracać uwagi na to, co robią inni, co jest prawie niemożliwe dla profesjonalistów.” (Jeremy Grantham)
czytaj dalej

Strategia na IKE

By | Grudzień 15, 2016

Niezwykle trudno zbudować rozsądny portfel na jednym koncie IKE. Potrzebne są jednak przynajmniej dwa, a optymalnie trzy niezależne konta. Budując portfel powinniśmy dążyć do równowagi między różnymi klasami aktywów. W portfelu powinny być obecne zarówno aktywa, które zabezpieczą nas przed inflacją, jak i aktywa, które będą przynosić stały dochód w środowisku utrzymującej się niskiej inflacji. Powinna być też ekspozycja na rosnące PKB, czyli akcje spółek giełdowych. czytaj dalej

Alfabet rynku kapitałowego

By | Grudzień 13, 2016

W branży inwestycyjnej, na rynkach kapitałowych używa się często niezrozumiałego żargonu, który pojawia się nawet w codziennej prasie, najczęściej w komentarzach osób pracujących w instytucjach finansowych. Bo jak ma zareagować przeciętny czytelnik, gdy słyszy, że „odwrócona krzywa się wystromiła na dłuższym końcu”? Zanim rzuci się na nieznajomego z pięściami, niech zapozna się z niniejszym alfabetem. Codziennie będzie pojawiać się jedno hasło. Jest to mój subiektywny alfabet, ale mam nadzieję że będzie pomocny… Proszę zaglądać do zakładki ALFABET w menu. Tam cyklicznie z regularnością Messerschmitta pojawiać się będą kolejne hasła. Dziś pierwsze hasło! czytaj dalej

Połączenie strategii momentum z trendem

By | Grudzień 13, 2016

Połączenie strategii momentum ze strategią podążania za 10-miesięcznym trendem pozwala na osiągnięcie wyższej stopy zwrotu i zabezpiecza portfel przez zdziesiątkowaniem podczas bessy lub większego załamania cen. Krótko przypomnę, iż w klasycznej strategii opartej na efekcie momentum inwestorzy kupują aktywa, które rosną. Zjawisko momentum występuje na rynkach wszystkich klas aktywów. Jeśli chodzi o trend, to stosuję średnią 10-miesięczną średniej zamiast na przykład 200-dniowej. Jest to znacznie wygodniejsze i pozwala uniknąć wielu fałszywych sygnałów i zbędnej aktywności. Pisałem o tym szerzej we wcześniejszych notkach. czytaj dalej

Momentum na rynku akcji

By | Grudzień 12, 2016

Zaobserwowano, że w perspektywie średnioterminowej (kilkanaście miesięcy) notowania papierów wartościowych przejawiają tendencję do kontynuacji wzrostów lub spadków. Zjawisko momentum jest sprzeczne z hipotezą efektywności rynków kapitałowych. Hipoteza efektywności rynków zakłada, że przyszłych zmian cen nie można w żaden sposób przewidzieć na podstawie cen historycznych i innych wskaźników. Praktyka pokazuje jednak co innego. Zjawisko momentum jest wszechobecne. Występuje na rynkach akcji, surowców, walut, obligacji i indeksów giełdowych, zarówno akcyjnych jak i innych klas aktywów. czytaj dalej

Trendy na rynku obligacji

By | Grudzień 11, 2016

Tak jak pisałem we wcześniejszej notce, trendy na rynkach kapitałowych są fenomenem, który należy wykorzystać w działalności inwestycyjnej. Dziś na przykładzie rentowności polskich obligacji skarbowych 10-letnich, opiszę trend na obligacjach w 2014 roku. Dzięki tej prostej metodzie trzymania się trendu fundusz, którym zarządzałem otrzymał nagrodę ALFA 2014 w kategorii Najlepszy Fundusz Papierów Dłużnych Skarbowych 2014.

Trendy na rynku kapitałowym

Do identyfikacji średnioterminowego trendu używam średniej 10-miesięcznej. Zastosowanie średniej miesięcznej zamiast na przykład 200-dniowej, czy średnich tygodniowych jest znacznie wygodniejsze i pozwala uniknąć wielu fałszywych sygnałów i zbędnej aktywności. czytaj dalej

Trendy na rynkach kapitałowych

By | Grudzień 10, 2016

Trendy na rynkach kapitałowych są fenomenem, który należy wykorzystać w działalności inwestycyjnej. Trendy istniały i będą stale zachodzić. Rynek 2/3 czasu spędza w trendzie. Obowiązuje tu, tak jak w fizyce, prawo inercji. Obiekt w ruchu pozostaje w ruchu tak długo, dopóki nie zadziała większa siła przeciwna. Nie wiemy jak długo potrwa trend. Ale dostępne techniki pozwalają nam na identyfikację trendów.

Trendy na rynkach kapitałowych

W zależności od horyzontu inwestycyjnego można wyróżnić średnie dniowe, tygodniowe i miesięczne. Do identyfikacji średnioterminowego trendu możemy posłużyć się średnimi miesięcznymi, np. średnią 10-miesięczną. czytaj dalej

Fundusz akcji – jak uniknąć dużych spadków?

By | Grudzień 9, 2016

Aby uchronić nasz portfel akcyjny przez dużymi spadkami (kilkadziesiąt procent) możemy wykorzystać średnie kroczące. Zastosowanie dostępnych technik identyfikacji trendu dynamicznie zabezpiecza portfel i zmniejsza zarówno zmienność jak i ogranicza spadki. Wyznacza również moment wyjścia i powrotu na rynek. Bardzo wygodne w użyciu są średnie miesięczne. Do identyfikacji średnioterminowego trendu możemy posłużyć się średnimi mies., np. 10-miesięczną. Powyższa strategia jest bardzo efektywna i skutecznie chroni portfel przed dużymi stratami podczas bessy. Strategia ta stosowana w sposób zdyscyplinowany mechanicznie określi moment wyjścia i powrotu na rynek, eliminując subiektywne i emocjonalne postrzeganie rynku przez przeciętnego inwestora. Niewielką wadą tej metody jest to, że raczej nie pozwoli ona na sprzedaż na szczycie lub kupno w samym dołku notowań. Może również czasami pokazywać fałszywe sygnały. czytaj dalej

Fundusze akcyjne czy akcje?

By | Grudzień 8, 2016

Kupując samodzielnie akcje unikamy wysokiej opłaty za zarządzanie, która średnio wynosi ok. 4% rocznie. Nie jest jednak łatwo skonstruować portfel, który będzie odwzorowywał szeroki indeks WIG. Nie łatwo też wybrać strategię inwestycyjną. Jedni preferują metodę opartą na wartości (wycenie), inni na prognozowaniu zysków, jeszcze inni na momentum rynkowym, czy podążania za trendem. Bardzo ważna jest też kwestia płynności inwestycji. W niesprzyjających okolicznościach rynkowych czasem trudno upłynnić akcje. A funduszu akcji możemy pozbyć się w ciągu jednego dnia i przerzucić środki na fundusz pieniężny na przykład. We wszystkich tych wypadkach na pewno warto inwestować na koncie IKE. Roczne limity wpłat nie są może imponujące, ale wystarczy kilka lat systematycznego wpłacania plus rozsądna strategia i można na IKE zgromadzić już przyzwoite środki. Można też przecież przenieść środki uzbierane w PPE. A są instytucje, które na koncie IKE oferują niższe opłaty za zarządzanie. czytaj dalej

Akcje – oczekiwana stopa zwrotu.

By | Grudzień 7, 2016

Relatywnie wysokie wyceny akcji na świecie i niskie rentowności obligacji skarbowych nie zapowiadają wysokich stóp zwrotu w najbliższych latach. Szczególnie kraje rozwinięte, w tym USA wyglądają bardzo niekorzystnie pod względem wyceny. Polskie akcje na tym tle wydają się bardziej atrakcyjne. Powstaje pytanie, czy ewentualna słabość rynków rozwiniętych (developed markets DM), w tym szczególnie USA nie będzie ciążyła giełdom rynków krajów rozwijających się (emerging markets EM), do których nadal zalicza się Polska. Historia uczy, że spadki w USA pociągają za sobą spadki w Polsce i tutaj korelacja jest bardzo silna. W drugą stronę korelacja jest już słabsza, wzrosty w USA nie zawsze przekładają się na wzrosty na rodzimym rynku. czytaj dalej

Fundusze obligacji czy obligacje?

By | Grudzień 6, 2016

Kupując samodzielnie obligacje z góry możemy określić rentowność naszej inwestycji, jeśli dokładnie wiemy na jak długi okres chcemy zainwestować. Wtedy trzymając obligacje do terminu wykupu jesteśmy w stanie zagwarantować sobie określoną rentowność. Kupno funduszu wiąże się z wysokimi kosztami zarządzania, które w obecnych warunkach rynkowych pochłoną połowę wypracowanego zysku. Ale to nie jedyna zaleta samodzielnej inwestycji w obligacje nad funduszami obligacji. Dla klientów indywidualnych handel tymi obligacjami odbywa się na rynku catalyst poprzez rachunek maklerski. czytaj dalej

Rodzinne obligacje skarbowe 500 plus (ROD) konkurencją dla obligacji EDO?

By | Grudzień 5, 2016

Rodzinne 12-letnie obligacje skarbowe ROD mają wyższe oprocentowanie w pierwszym roku i wyższą marżę od drugiego roku od emerytalnych 10-letnich oszczędnościowych obligacji skarbowych EDO. Oprocentowanie ROD w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20%, a od drugiego roku marża ponad inflację wynosi 2%. W przypadku obligacji EDO jest to odpowiednio 2,7% i 1,5%. Ministerstwo finansów wyraźnie faworyzuje obligacje ROD.

Na początek szybkie przypomnienie…

ROD rodzinne obligacje skarbowe 12-letnie : wartość nominalna 100 PLN, kierowane do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Beneficjenci programu będą mogli nabywać obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego. Oprocentowanie 3,20% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, z roczną kapitalizacją odsetek, od drugiego roku inflacja plus marża 2%. W przypadku deflacji (ujemnej inflacji) inflację przyjmuję się jako zero, dostępne w PKO BP. czytaj dalej

Znaczny wzrost rentowności obligacji skarbowych.

By | Grudzień 2, 2016

Po ostatnim wzroście rentowności 10-letnie obligacje hurtowe są też bardziej rentowne niż 10-letnie detaliczne oszczędnościowe obligacje emerytalne EDO oraz wyżej niż stopa dywidendy dla WIG-u. EDO w pierwszym roku płaci 2,7%, a od drugiego roku 1,5% marży powyżej inflacji. Stopa dywidendy WIG-u wynosi 3,7%. Ta nierównowaga na korzyść obligacji hurtowych może wywoła refleksję w ministerstwie finansów i może ktoś się zastanowi, czy nie warto podwyższyć oprocentowania i marży obligacji EDO. Szczególnie, że „Program Budowy Kapitału Polaków jest kluczowym elementem realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” czytaj dalej