Monthly Archives: Luty 2017

Portfel akcyjny luty 2017- wyniki

By | Luty 28, 2017

Portfel akcyjny na luty opublikowany na tych stronach 31 stycznia 2017 zyskał w lutym 6,8 proc. Tabela poniżej przedstawia wynik portfela na tle indeksów. Osiągnięte stopy zwrotu poszczególnych spółek znajdują się w zakładce WYNIKI.

Portfel Styczeń Luty
Portfel Akcyjny 9,0% 6,8%
WIG 6,7% 5,9%
WIG20 5,6% 6,8%
ETFW20L 5,7% 6,5%
mWIG40 10,1% 4,6%
sWIG80 7,2% 4,6%

Podsumowanie

Z uwagi na konstrukcję portfela (20 spółek, po dziesięć z WIG20 i mWIG40) wynik 6,8 proc. na tle indeksów uważam za bardzo dobry.

Udanych inwestycji!

Prezesi TFI na temat propozycji KNF, czyli karpie na temat Świąt Bożego Narodzenia.

By | Luty 23, 2017

Prezesi TFI wypowiedzieli się na temat propozycji KNF dot. ograniczenia maksymalnej opłaty za zarządzanie do 2%.

 Prawda czasów

Prezesi TFI pochwalili te propozycje. Większość z nich wskazała na fakt, że opłaty w Polsce są wielokrotnie wyższe niż w innych krajach. Zauważyli też, że wyniki osiągane przez większość funduszy nie usprawiedliwiają tak wysokich opłat. Część z nich stwierdziła nawet, że maksymalna opłata powinna wynosić co najwyżej 1%, ale propozycje KNF idą w dobrym kierunku… czytaj dalej

Ile akcji w portfelu?

By | Luty 18, 2017

Jest wiele formuł na wyliczenie optymalnej alokacji. Większość z nich jako główny składnik bierze wiek inwestora i horyzont inwestycyjny. Generalna zasada głosi, im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym więcej akcji. Owszem, ta zasada byłaby dobra, gdyby inwestorzy nie reagowali emocjonalnie na spadki.

Spadek 10%

Przeciętny inwestor z trudem znosi spadek wartości portfela powyżej 10 proc. Wartość portfela spada powyżej 20 proc. i są już bardzo zaniepokojeni. Telefony do dep. sprzedaży TFI nie milkną. Sprzedawcy zaczynają panikować i nękają zarządzających funduszami. Indeks traci 30 proc. klienci kapitulują, sprzedawcy kapitulują, zarządzający kapitulują. czytaj dalej

Dobra zmiana szykuje się również na rynku TFI

By | Luty 17, 2017

„KNF chce ograniczenia opłat” donosi portal analizy.pl. „Nadzór przedstawił swoją koncepcję zmian w modelu dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Jednym z pomysłów jest odgórne ograniczenie opłat pobieranych przez fundusze. Maksymalna opłata za zarządzanie miałaby wynosić 2%

Należy mieć nadzieję, że KNF nie ugnie się przed lobby inwestycyjnym i wprowadzi tę jakże korzystną dla oszczędzających zmianę systemu. Przypomnę raz jeszcze, 85 proc. funduszy akcyjnych wypadło w 2016 r. słabiej niż rynek (indeks). Za co więc te wysokie opłaty? Dla przykładu opłata za Vanguard S&P 500 ETF (czyli fundusz, który odwzorowuje indeks S&P) wynosi 0,05%. Na naszym rodzimym rynku jest to zwykle 4%, czyli 80 razy więcej!!! czytaj dalej

Rentowności rosną, ceny obligacji spadają

By | Luty 15, 2017

W dzisiejszej „Reczpospolitej” na stronach internetowych jest artykuł pod tytułem „Dług Rumunii i Węgier lepszy od polskiego”. Jest tam kilka stwierdzeń prawdziwych, ale też kilka wątpliwych. Rzeczywiście, rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych jest wyższa w Polsce niż na Węgrzech i Rumunii, 3,9 proc w Polsce vs. 3,7 proc na Węgrzech i 3,5 proc w Rumunii. Dalej piszą w ten sposób: Rentowności obligacji rosną już od siedmiu miesięcy na całym świecie napędzane spodziewanym wzrostem inflacji. Eksperci spodziewają się, że trend potrwa jeszcze co najmniej kilka kwartałów. Nagłego wzrostu cen, który mógłby zagrozić stabilności na rynkach, obawiają się choćby Jean-Marie Mercadal, główny zarządzający francuskim towarzystwem OFI Asset Management, oraz Michael Lok z Union Bancaire Privee.” czytaj dalej

Portfel akcyjny luty 2017

By | Luty 14, 2017

Krótkie spojrzenie na wynik portfela akcyjnego za 10 sesji w miesiącu lutym. Tak jak czytelnicy już wiedzą, portfel jest publikowany na każdy miesiąc z góry w zakładce PORTFELE. Strategia momentum nadal przynosi dobre rezultaty. Poniżej tabela z wynikami.

Symbol Nazwa 10d
GNB GETINOBLE 22,40%
CDR CDPROJEKT 18,20%
LTS LOTOS 17,30%
PKO PKOBP 9,23%
STP STALPROD 8,75%
ALR ALIOR 8,20%
PZU PZU 5,97%
PEO PEKAO 5,69%
BRS BORYSZEW 4,85%
KGH KGHM 4,12%
PGN PGNIG 3,83%
ENG ENERGA 2,74%
TPE TAURONPE 0,34%
SNS SYNTHOS 0,33%
BFT BENEFIT 0,00%
ACP ASSECOPOL -0,49%
PFL PFLEIDER -2,79%
EAT AMREST -3,51%
KER KERNEL -3,78%
WWL WAWEL -4,91%
Portfel akcyjny   4,82%
WIG20 WIG20 5,68%
ETFW20L.PL ETFW20L 5,35%
WIG WIG 4,52%
MWIG40 MWIG40 3,39%
SWIG80 SWIG80 1,20%

Wuj Dobra Rada

Ponieważ prędzej czy później korekta (może bolesna) przyjdzie, to złota zasada głosi: nie posiadaj więcej akcji w portfelu, niż jesteś w stanie znieść w czasie bessy

Udanych inwestycji!

Jak przetrwać hossę?

By | Luty 14, 2017

Trafiłem na znakomity artykuł na jednym z nie mainstreamowych blogów inwestycyjnych zatytułowany „How to Survive a Melt-Up”.

Melt-up

Melt-up oznacza dramatyczny, niespodziewany wzrost cen akcji ceny bez żadnego konkretnego powodu, logiki czy poprawy warunków ekonomicznych. Melt-up odzwierciedla stadną mentalność inwestorów. Inwestorzy nie chcąc przegapić ewentualnego zysku, inwestują dodatkowe środki przyczyniając się do dalszego wzrostu. Zwykle jest to faza końcowa hossy i po niej następuje krach. czytaj dalej

Ekonomiści się martwią, bo rosną zarobki

By | Luty 13, 2017

Na stronach internetowych rp.pl, w artykule „Płace zaczęły rosnąć szybciej niż gospodarka” możemy przeczytać: „Jeśli więc sytuacja, w której płace wyprzedzają wydajność, miałaby potrwać dużej, odbijałoby to się negatywnie na zamożności samych gospodarstw domowych.”

Przetłumaczmy teraz z polskiego na nasze to zdanie.

Jeśli wzrost płac się utrzyma, to wpłynie to negatywnie na zamożność gospodarstw domowych, czyli, im więcej będziemy zarabiać tym będziemy biedniejsi. czytaj dalej

Rentowność obligacji skarbowych – realne oczekiwania

By | Luty 7, 2017

Jaka powinna być rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie można spojrzeć na dane historyczne i odnieść rentowność do poziomu inflacji. Można po prostu policzyć średni spread, czyli ile wynosi średnia rentowność obligacji ponad inflację. Mówiąc krótko, ile wynoszą średnie realne stopy procentowe. W moich obliczeniach wziąłem okres 2005-2016.

Średnie realne stopy za lata 2005-2016

Średni spread ponad inflację wynosi za ten okres 2,9 proc. Widać na wykresie znaczne wahania od poniżej 1 proc. do nawet 5 proc. Obecnie ten spread wynosi 2,8 proc, przy inflacji rocznej 0,8 proc. Zakładając (tak zakładam), że w kolejnych miesiącach inflacja szybko wzrośnie do 2 proc. można oczekiwać jeszcze skokowego wzrostu rentowności powyżej 4 proc (tak zakładam). Oczywiście nie musi to nastąpić, ale należy mieć jakieś założenia bazowe. czytaj dalej

Rentowności obligacji skarbowych wzrosły i co dalej?

By | Luty 2, 2017

Rentowności wzrosły, to wiemy

Rentowność hurtowych obligacji skarbowych jest od sierpnia 2016 r. w trendzie wzrostowym.

We wpisie z dnia 2 grudnia 2016 http://obligacjeplus.pl/obligacje-skarbowe/znaczny-wzrost-rentownosci-obligacji-skarbowych/ pisałem m.in. ”Po ostatnim wzroście rentowności, 10-letnie obligacje hurtowe są bardziej rentowne niż 10-letnie detaliczne oszczędnościowe obligacje emerytalne EDO oraz wyżej niż stopa dywidendy dla WIG-u. Dalej, „Dynamika ostatniego ruchu wzrostowego rentowności tzw. momentum sugeruje kontynuację ruchu. A w najbliższych tygodniach rentowność ma szansę przekroczyć 4 proc.” czytaj dalej