Prawidłowa selekcja (dobór spółek) trudniejsza niż się wydaje.

By | Marzec 29, 2017

Dziewiętnaście procent spółek straciło co najmniej 75% wartości, a 25% spółek odpowiada za wszystkie zyski rynkowe. Dobierając samodzielnie spółki masz 64% szans na wynik słabszy niż indeks i 39% szans na utratę pieniędzy! „

„Nineteen percent of stocks lost at least 75% of their value and 25% of stocks were responsible for all of the market’s gains. Simply picking a stock out of a hat means you have a 64% chance of underperforming a basic index fund and a 39% chance of losing money!”

Źródło: http://mebfaber.com