Ile akcji w portfelu?

By | Luty 18, 2017

Jest wiele formuł na wyliczenie optymalnej alokacji. Większość z nich jako główny składnik bierze wiek inwestora i horyzont inwestycyjny. Generalna zasada głosi, im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym więcej akcji. Owszem, ta zasada byłaby dobra, gdyby inwestorzy nie reagowali emocjonalnie na spadki.

Spadek 10%

Przeciętny inwestor z trudem znosi spadek wartości portfela powyżej 10 proc. Wartość portfela spada powyżej 20 proc. i są już bardzo zaniepokojeni. Telefony do dep. sprzedaży TFI nie milkną. Sprzedawcy zaczynają panikować i nękają zarządzających funduszami. Indeks traci 30 proc. klienci kapitulują, sprzedawcy kapitulują, zarządzający kapitulują.

Strata finansowa

Za odczuwanie straty finansowej odpowiedzialne są te same obszary mózgu, które odpowiadają za ból spowodowany utratą kogoś bliskiego! Odzywa się więc pierwotny instynkt, uciekaj przed zagrożeniem. I dotyczy to niemal wszystkich inwestorów, młodych, starych, doświadczonych, niedoświadczonych, i bardziej prezesów niż stażystów, bo ci pierwsi mają więcej do stracenia.

Tabela

Ustalając odpowiednią alokację portfela należy zacząć od pytania: jaki spadek wartości portfela jestem w stanie znieść? Poniższa tabela jaką zaproponował William Bernstein odpowiada na to pytanie.

__ % utraty wart. portfela jestem w stanie wytrzymać Zalecany % udział akcji w portfelu
35% 80%
30% 70%
25% 60%
20% 50%
15% 40%
10% 30%
5% 20%
0% 10%

Powiem tylko, że obserwując zachowanie klientów i zarządzających mogę stwierdzić, że niewielu wytrzyma spadek portfela ponad 30% nie panikując. Dla zdecydowanej większości poziom bólu to 10%.

Udanych inwestycji!