emisja obligacji

rentowność obligacji

Analitycy giełdowi

Posted by admin Styczeń - 30 - 2011 Możliwość komentowania Analitycy giełdowi została wyłączona

Analitycy giełdowi przeprowadzając większość z tych kalkulacji patrzą zawsze w przyszłość, zatem cena akcji dyskontuje oczekiwania wobec kolejnego komunikatu. Nawiasem mówiąc jest to powód, dla którego ceny akcji reagują czasem w najmniej oczekiwany sposób – spadkiem po ogłoszeniu pozytywnych wyników finansowych lub wzrostem przy miernych rezultatach. Oznacza to, że rynek po prostu uwzględnił już te informacje w bieżących liczbach i dokonuje ponownej wyceny akcji w świetle kolejnych spodziewanych wiadomości. Jeżeli inwestor uważa, że oczekiwania rynku zmierzają w złą stronę, może dokonać transakcji z nadzieją na ostrą reakcję, kiedy już prawdziwe liczby wyjdą na jaw, jeżeli oczywiście oczekiwania te są zgodne z przewidywaniami inwestora. Istotne jest oczywiście nie tylko to, aby inwestor miał rację, ale również to, by pozostali uczestnicy rynku ustosunkowali się do nowych informacji w sposób oczekiwany przez inwestora. Powiedzmy, że pewna spółka generuje zyski na całkiem przyzwoitym poziomie, ale ceny jej akcji jeszcze tego nie odzwierciedlają. Czasem zdarza się taka sytuacja, a jej powodem może być ocena rynku, że dalsza droga tej spółki będzie wyboista lub że firma jest zbyt mała, by zainteresować dużych inwestorów instytucjonalnych lub też że cena już właśnie oddaje ten poziom zysków. Przyczyna może też leżeć w tym, że pomimo dobrych wyników firmy, sektor, w którym działa, nie cieszy się aktualnie przychylnością inwestorów.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.