emisja obligacji

rentowność obligacji

Analiza fundamentalna wspiera się z techniczną

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Analiza fundamentalna wspiera się z techniczną została wyłączona

Na giełdzie najczęściej rozróżnia się dwa formaty analizy. Techniczną i fundamentalną. Wiele książek tematycznych omawia je jako rywalizujące ze sobą, a prawda jest taka, że fundamentalna analiza idealnie uzupełnia się z techniczną i zrozumienie tej tendencji daje wiele dla rozbudowania możliwości inwestycyjnych. Przejdziemy teraz przez wyjaśnienie tak postawionej tezy. Najważniejszym argumentem jest ten, w którym analiza fundamentalna nie może zapewnić inwestorom optymalnego czasu podjęcia decyzji o wejściu w zakup akcji. Po prostu nie posiada do tego narzędzi. Fundamentalista potrafi stwierdzić niedowartościowanie papierów wartościowych, ale nie jest w stanie wytypować najlepszego momentu wejścia na parkiet. Analiza techniczna natomiast głównie zajmuje się tym drugim obszarem, co generuje wiele pozytywnych możliwości współpracy między szkołami analizy rynku. Nie bądź zatem zwolennikiem lub przeciwnikiem pewnych form badania akcji, ale stosuj ich zalety. Wtedy dopiero podniesiesz efektywność portfela brokerskiego. Nie można powiedzieć, aby jakakolwiek forma analizy miała przewagę na rynku kapitałowym. Wszystkie mają do zaprezentowania wiele zalet, ale niestety też wad. Analiza techniczna i fundamentalna połączone ze sobą dają ogromny potencjał synergii, co przekłada się w realnym stopniu na wynik ekonomiczny podejmowanych decyzji transakcyjnych.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.