emisja obligacji

rentowność obligacji

Analiza SWOT

Posted by admin Kwiecień - 12 - 2015 Skomentuj

Przy zakładaniu firm jednym z podstawowych błędów jakie popełniane są przez przedsiębiorców jest brak wykonania odpowiedniej analizy rynku. Brak takiej analizy znacznie utrudnia określenie niezbędnych środków finansowych, które pozwalają nie tylko na założenie firmy, ale również na utrzymanie się na rynku oraz jej rozwój. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analizy SWOT, która pozwala określić zarówno mocne jak i słabe strony nie tylko nowo zakładanej firmy.

Analiza SWOT bywa jednym z istotnych elementów tworzenia planów biznesowych. Pozwala ona określić silne strony nie tylko firmy, ale również innych firm działających na danym rynku. Określenie słabych stron pozwala na wdrożenie takich rozwiązań, które umożliwiają ograniczyć słabe strony firmy. Bardzo często dobrze przeprowadzona analiza SWOT pozwala ustalić czy opłacalne jest zakładanie danej firmy na określonym rynku. Jest to szczególnie ważne w przypadku bardzo konkurencyjnych branż, na których niezbędne są znacznie większe środki finansowe już na początku działalności.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.