emisja obligacji

rentowność obligacji

Analiza sytuacji kredytobiorcy

Posted by admin Czerwiec - 10 - 2014 Skomentuj

Ten etap już dotyczy jedynie banku. Oczywiście głównym zainteresowanym jest klient, ale to bank oceni nas, czy jesteśmy wypłacalni i czy mamy takie fundusze oraz dochody co miesiąc, które wystarcza na spłatę danej raty kredytowej. Wszystko jest zestawiane z naszym wnioskiem . Analiza sytuacji kredytobiorcy jest ważnym czynnikiem. Bank ocenia nas pod względem finansowym. Jeżeli wpisaliśmy za duża kwotę, a bank tego nie uzna to automatycznie nie zostaje nam przyznany kredyt.

Możemy ubiegać się o niższy kredyt lub próbować w innej placówce, która być może pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek o zapomogę finansową . Banki muszą dobrze sprawdzać wszelkie aspekty dotyczące opłacalności. To one maja zarobić, a nie na tym stracić i dokładać do działalności. Banki jednak na ty nie tracą, gdyż mają swoje uprawnienia oraz zabezpieczenia. Mimo to walka o swoje pieniądze nie jest przyjemna i dlatego banki wolą jej unikać. Nie zawsze jednak to sie udaje. Analiza kredytowa przeprowadzana jest bardzo wolno.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.