emisja obligacji

rentowność obligacji

Analiza techniczna

Posted by admin Styczeń - 30 - 2011 Możliwość komentowania Analiza techniczna została wyłączona

Jako odwrotność analizy fundamentalnej zazwyczaj występuje „analiza wykresów” (ang. chartism), nazywana również analizą techniczną. W obszar jej zainteresowań wchodzą wyłącznie zmiany cen w najbliższej przeszłości, aby na tej podstawie przewidzieć ich przyszłe fluktuacje. Inwestor z całego serca ufający analizie technicznej i wykorzystujący ją skrupulatnie nie zapyta nawet czy wykres, który analizuje dotyczy cen domów, biletów lotniczych, sztab złota czy może akcji banków, utrzymując, że wszystkie informacje, jakich potrzebuje, zawarte są w rysunku zmian. Dlatego środek ciężkości analizy technicznej leży zupełnie gdzie indziej niż w analizie fundamentalnej. W przypadku analizy technicznej całkiem bez znaczenia jest faktyczna wartość spółki oraz fakt, czy jest ona efektywnie zarządzana. Ważne jest określenie prawdopodobnego momentu zmiany cen akcji. Praca, którą trzeba wykonać, polega na tym, że notowania nanosi się w różny sposób na wykresy w poszukiwaniu powtarzalnych wzorców, które mogą sygnalizować
silniejsze wahania. Oznacza to teoretycznie, że narzędzie to może być wykorzystywane do prognozowania zmian cen akcji poprzez wykrycie obiecujących oznak nadchodzącej nieuchronnie odmiany opinii rynku. W praktyce jest raczej powszechnie używane jako uzupełnienie innych analiz. Na jego podstawie można wnioskować, czy przeczucie inwestora odzwierciedla rzeczywistość i czy rynek naprawdę ma zamiar zweryfikować cenę akcji nieoszacowanej spółki. Można go również używać po prostu do wyznaczania najlepszego moment do zrealizowania transakcji na akcjach, które już zostały wybrane ze względu na szereg innych powodów – meritum to „kiedy”, a nie „co”.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.