emisja obligacji

rentowność obligacji

Banki jako instytucje regulujące popyt i podaż na pieniądz

Posted by admin Listopad - 9 - 2012 Możliwość komentowania Banki jako instytucje regulujące popyt i podaż na pieniądz została wyłączona

Banki są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki. Nawet pracownik pracujący na jakimkolwiek normalnym biznesie nie otrzyma często umowy, jeżeli nie będzie posiadać swojego rachunku rozliczeniowego w jednostce finansowej. Banki udzielając pożyczek kreują de facto pieniądz. Bank centralny ustalając określoną wielkość rezerwy obowiązkowej jest w stanie regulować jego ilość w gospodarce. Podobnie jest ze stopami procentowymi. Ograniczenie akcji kredytowej następuje przy zwiększeniu jej wskaźników, a rozluźnienie polityki monetarnej skutkuje większym popytem i zresztą podażą kredytu. Banki muszą przeciwstawiać się w pewnym sensie inflacji za obywateli, dawać im do dyspozycji proste narzędzia zarządzania kapitałem. Najważniejsze w obiegu gospodarczym są oczywiście pieniądze, które generuje w dokładny sposób system bankowy. Bank centralny czuwa nad wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi prezentowanego zagadnienia. Całe szczęście, że istnieje ta instytucja wspierająca rynek finansowy. Mamy do czynienia z ogromnymi potrzebami generowania podaży pieniądza. Przydałoby się też zwiększone kredytowanie. Na razie gospodarka Polska powinna skupić się na kreowaniu majątku. Z praktycznego punktu widzenia banki wpisują się idealnie w nowoczesne potrzeby społeczeństwa, ułatwiają znakomicie wymianę i w prosty sposób ją zapewniają. Wykorzystanie tego potencjału jest obowiązkowe.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.