emisja obligacji

rentowność obligacji

Bankruci

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Bankruci została wyłączona

Profesjonaliści charakteryzują się jedną bardzo interesującą cechą, która jest zastanawiające nieobecna u inwestorów-amatorów, a mianowicie zdolnością do pozbywania się spółek przynoszących straty. Drobni inwestorzy wydają się być emocjonalnie związani z akcjami, które zakupili, bez względu na to, jak fatalny był to nabytek. Być może po prostu nie chcą przyznać się do porażki i nie jest ważne, jak wielkie straty pociąga to za sobą. W sytuacji kiedy notowania akcji dramatycznie spadają z 850 pensów do 55 pensów, oni siedzą i w duchu liczą, że trend się odwróci, choć wszystkie beznamiętne komentarze giełdowe wskazują, że ceny zmierzają gdzieś w stronę 20 pensów i dalej ku dnu. Niektórzy inwestorzy próbują nawet uzyskać niską średnią cenę zakupu portfela i nabywają jeszcze więcej walorów, kiedy notowania są niskie. Tego rodzaju działania zakładają, że spółka rokuje poprawę i cena jej akcji niedługo wzrośnie. Jednak w takim przypadku należy mieć naprawdę absolutną pewność, że oczekiwania są uzasadnione, a rynek wkrótce podzieli ten sam pogląd. Prawdopodobnie w sytuacji spadających kursów najbardziej sensowną taktyką jest poszukanie lepszych możliwości gdzie indziej na rynku i pozbycie się przynoszącej straty spółki. Jednym ze sposobów, który jest wykorzystywany przez doświadczonych graczy do tego, aby mieć swoje inwestycje pod kontrolą oraz łatwiej i bardziej automatycznie podejmować decyzje, jest ustalenie punktu, po przekroczeniu którego następuje reakcja. Takim momentem granicznym, redukującym straty (ang. stop-loss), jest najczęściej spadek notowań o 10% do 15%.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.