emisja obligacji

rentowność obligacji

Dla kogo jest giełda?

Posted by admin Listopad - 17 - 2012 Możliwość komentowania Dla kogo jest giełda? została wyłączona

Giełda jest środowiskiem, w którym pewien szczególny typ ludzi czuje się naprawdę dobrze. Umiejętność podejmowania ryzyka oraz brak strachu przed utratą części kapitału jest punktem wyjścia w uzyskaniu przyzwoitej pozycji na rynku kapitałowym. Doświadczenia najlepszych inwestorów wskazują, że wcale na początku nie byli oni najlepsi. Musieli włożyć wiele wysiłku w opanowaniu emocji. Fortuny rodzą się na giełdzie też w skrajnych momentach, kiedy komuś uda się przewidzieć pewne niezwykłe cechy rynkowe,  [ Zobacz wiecej ]

Co to znaczy być notowanym na giełdzie?

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Co to znaczy być notowanym na giełdzie? została wyłączona

Wiele firm pragnie uczestniczyć w życiu notowań giełdowych, emitować akcje i na tej podstawie pozyskiwać kapitał do realizacji znakomicie skonstruowanych celów strategicznych. Niestety spółki pozyskują kapitał jedynie na rynku pierwotnym wdrażając określone jednostki akcji. Obrót wtórny to jedynie możliwość zarabiania na wahaniach lub ewentualna opcja przejęcia wybranego biznesu. Spółki akcyjne mają możliwości kreowania zupełnie nowej jakości gospodarczej. Pozyskują kapitał z dużą skutecznością pod warunkiem, że budują zaufanie wśród społeczeństwa inwestorów  [ Zobacz wiecej ]

Znaczenie giełdy dla gospodarki

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Znaczenie giełdy dla gospodarki została wyłączona

Gospodarka musi się stale rozwijać, aby móc usprawniać życie całego społeczeństwa. Najważniejszą rolę w budowaniu optymalnych struktur odgrywa przedsiębiorczość rozumiana jako stopniowe zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw wysokiej klasy. Giełda jest miejscem idealnie łączącym potrzeby kapitałowe pod warunkiem, że człowiek zda sobie sprawę z warunków jakie należy spełnić przez zbudowaniem strategii wchodzenia na rynek kapitałowy. Firma nie może już nie informować o swoich poczynaniach akcjonariuszy. Wszystkie wiadomości mają być udostępniane natychmiast  [ Zobacz wiecej ]

Giełda to duża odpowiedzialność dla firm

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Giełda to duża odpowiedzialność dla firm została wyłączona

Przedsiębiorstwa starają się uczestniczyć w rozbudowywaniu swojego zysku w jak największym stopniu. Te najlepsze ewoluują wciąż w nowe obszary generując niesamowite przychody. W końcu pojawia się możliwość wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest jednym z ważniejszych etapów przemiany zwykłej firmy w prawdziwie genialnie funkcjonującą korporację. To jednak stwarza podstawy do stworzenia zupełnie nowej struktury zarządzania opierającej się na powiadamianiu akcjonariuszy o wszystkich zmianach w organizacji, a także  [ Zobacz wiecej ]

Istota pożyczek prywatnych

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Istota pożyczek prywatnych została wyłączona

Świat kredytów to najlepszy synonim współczesnej rzeczywistości. Zadłużamy się w bankach lub parabankach nie zwracając nawet uwagi na oprocentowanie. Na rynku zaczyna panować jednak przekonanie, że zbyt drogie koszty kredytu to działalność wysoce nieefektywna dla standardowego obywatela, który w wielu przypadkach zarabia ledwie ponad minimalną krajową. Alternatywnym sposobem funkcjonowania pożyczek jest obszar prywatny, niestety nie za bardzo regulowany przepisami. W tym wypadku w grę wchodzi ogromny poziom zaufania. Kiedy pożyczasz  [ Zobacz wiecej ]

Na giełdę spoglądają też międzynarodowe podmioty

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Na giełdę spoglądają też międzynarodowe podmioty została wyłączona

Giełda nie jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla podmiotów krajowych. Mogą wejść na nią także spółki zagraniczne z naprawdę olbrzymim kapitałem. Jakie to stwarza szanse dla inwestorów indywidualnych. Otóż spore, a większość z nich wyjaśnia poniższy artykuł. Zagraniczne podmioty posiadające duży stopień zaawansowania w procesach zarządzania chętnie interesują się polskim rynkiem kapitałowym, ponieważ mamy na nim wiele niezagospodarowanej przestrzeni. Rywalizacja między spółkami okazuje się dzięki temu bardziej zacięta. Polskie podmioty  [ Zobacz wiecej ]

Przygoda z giełdą rozpoczyna się od potrzeby zdobycia wiedzy o rynku kapitałowym

Posted by admin Listopad - 6 - 2012 Możliwość komentowania Przygoda z giełdą rozpoczyna się od potrzeby zdobycia wiedzy o rynku kapitałowym została wyłączona

Rynek kapitałowy jest pojęciem wynikającym z potrzeb finansowych nowoczesnych, dużych przedsiębiorstw. Akurat przygoda z akcjami jest podstawą do generowania dochodu pasywnego w jego najlepszej strukturze. Zyski z inwestycji w instrumenty rynku kapitałowego są o wiele większe niż na lokacie bankowej. Jedynym zagrożeniem jest podejmowanie ryzyka. Bank oferuje zawsze stały procent. Giełdę natomiast trzeba poznać i liczyć się z pewnymi wahaniami depozytu. Należy koniecznie posiadać cały system zarządzania ryzykiem, bez którego  [ Zobacz wiecej ]

Strategie „trzymania” akcji

Posted by admin Listopad - 6 - 2012 Możliwość komentowania Strategie „trzymania” akcji została wyłączona

W nowoczesnym świecie ogromną rolę w budowaniu dochodu pasywnego odgrywają akcje. Można na ich podstawie zbudować naprawdę solidny portfel inwestora, który sprawi, że Twoje życie może się natychmiastowo odmienić. Akurat istnieje wśród inwestorów zawsze różne podejście do generowania zysku. W artykule przedstawiamy najważniejsze strategie trzymania akcji. Większość początkujących inwestorów nie wierzy w pojęcie stop loss, czyli ograniczenie straty. Jeżeli wejdą w jakiś ryzykowny biznes zaczynają trzymać akcje do tej pory,  [ Zobacz wiecej ]

Praktyka czyni mistrza podczas inwestowania

Posted by admin Listopad - 6 - 2012 Możliwość komentowania Praktyka czyni mistrza podczas inwestowania została wyłączona

  Bycie znakomitym inwestorem nie jest zadaniem prostym. Do zarobienia jakiegokolwiek kapitału wymagana jest wiedza, stalowe nerwy. Te drugie są potrzebne ze względu na emocjonalne wahania podczas obserwowania wzrostów i spadków posiadanego na koncie brokerskim kapitału. Aby uniknąć nadmiernych stresów przyda się na samym początku drogi inwestorskiej darmowe konto demonstracyjne. Wystarczy wejść na popularny portal bankier.pl i poszukać kilku wskazówek do jego założenia. W taki sposób można bez poświęcenia realnego  [ Zobacz wiecej ]

Jakie cele mają spółki akcyjne?

Posted by admin Listopad - 6 - 2012 Możliwość komentowania Jakie cele mają spółki akcyjne? została wyłączona

Inwestor nabywający akcje bardzo często musi poznać funkcjonowanie spółek akcyjnych, które faktycznie mają wiele specyficznych cech.   Założenie funkcjonowania spółek akcyjnych   Przede wszystkim ich głównym celem jest generowanie wysokiego poziomu zysku. Pożądają go bowiem w sposób kapitalistyczny. Zyskiem można się podzielić z innymi akcjonariuszami w formie dywidendy lub przeniesienia go do rezerwy. Spółki akcyjne są też zobligowane do prowadzenia pełnej rachunkowości. Każdy inwestor bowiem przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu  [ Zobacz wiecej ]

Czy opłaca się funkcjonować na zasadzie spółki?

Posted by admin Listopad - 6 - 2012 Możliwość komentowania Czy opłaca się funkcjonować na zasadzie spółki? została wyłączona

Realizacja celu gospodarczego może wydawać się bardzo trudna, szczególnie w wypadku samodzielnych podmiotów. Czy zatem spółka może być alternatywą prowadzącą do zwiększonego poziomu zysku? Kiedy masz bardzo wiele zleceń ze swojej dziedziny i znasz naprawdę zaufanych potencjalnych współpracowników możesz się z nimi połączyć na podstawie prostej umowy spółki jawnej lub cywilnej. W zasadzie obie formy nie generują przesadnych formalności. Ludzie mogą pracować po prostu we wspólnym celu, którym może być  [ Zobacz wiecej ]

Jak rozumieć ryzyko w inwestowaniu na bazie obligacji?

Posted by admin Listopad - 6 - 2012 Możliwość komentowania Jak rozumieć ryzyko w inwestowaniu na bazie obligacji? została wyłączona

Rynek obligacji staje się popularny z wielu powodów, do których zalicza się przede wszystkim dostępność i wręcz pewność zwrotu środków. Czy jednak zawsze taka sytuacja ma miejsce? Otóż obligacje także mają pewne wartości ryzyka zależne od ich nazewnictwa oraz klasy. W artykule przyglądamy się najważniejszym opcjom i uzasadniamy na jakie instrumenty warto postawić w niepewnych gospodarczo czasach. Obligacje są ciekawym instrumentem zapewniającym równowagę każdego portfela inwestycyjnego. Należy je różnicować w  [ Zobacz wiecej ]

Czy inwestowanie na Forex się opłaca?

Posted by admin Listopad - 6 - 2012 Możliwość komentowania Czy inwestowanie na Forex się opłaca? została wyłączona

Forex to giełda walutowa, na której zachodzi mnóstwo procesów związanych z wymianą. Ludzie fascynują się nią z tego względu, że umożliwia pomnażanie kapitału w oparciu o zastosowanie dźwigni finansowej w różnej proporcji do posiadanych środków. Otóż inwestowanie na Forex opłaca się, ale jedynie grupie faktycznie wymieniającej środki na inwestycje. Większość inwestorów, bez żadnej edukacji oraz podstaw analizy technicznej praktycznie automatycznie traci ze względu na to, że wszystkie transakcje odbywają się  [ Zobacz wiecej ]

Ryzyko a zysk

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Ryzyko a zysk została wyłączona

Innym podejściem do ustalania optymalnej strategii inwestycyjnej jest zaakceptowanie hipotezy efektywności rynku lub przynajmniej tego, że inwestor-amator nieposiadający wystarczających środków ani czasu, aby się w pełni zaangażować, nie będzie w stanie konkurować z dobrze opłacanymi, pełnoetatowymi profesjonalistami. Podejście to zakłada, że jedynym racjonalnym kierunkiem działania jest wybór akcji, które pozwalają osiągnąć rozsądną stopę zwrotu przy pewnym poziomie ryzyka, jaki się z nimi wiąże. Oznacza to po prostu znalezienie kilku sposobów  [ Zobacz wiecej ]

Kapitalizacja rynkowa

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Kapitalizacja rynkowa została wyłączona

Kapitalizacja rynkowa określa całkowitą wartość firmy na rynku papierów wartościowych przy bieżącej cenie akcji. Jeżeli zatem spółka Consolidated Alaskan Coconut Plantations wyemitowała 50 milionów akcji i obecnie są one notowane po 85 pensów to jest ona w danym momencie warta 42,5 miliona funtów i tyle należałoby zapłacić, chcąc zakupić wszystkie jej walory. Informacja ta nie jest żadną pomocą przy podejmowaniu decyzji, czy dobrze jest nabyć te akcje, czy też nie,  [ Zobacz wiecej ]

Indeksy

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Indeksy została wyłączona

Niektóre gazety prezentują również zmianę notowań firm z różnych sektorów gospodarki (na przykład elektromaszynowego] oraz dla różnych typów spółek – na przykład firm o małej kapitalizacji rynkowej (ang. smali cap). Sposób prezentacji może podlegać dalszej agregacji i przybierać postać zbiorczych indeksów, takich jak: Basic Industries, General Industrials, 650, Ali Share (który wbrew nazwie nie obejmuje wszystkich spółek) itp. Financial Times prezentuje pełną listę indeksów FTSE opracowanych i obliczonych w oparciu  [ Zobacz wiecej ]

Bankruci

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Bankruci została wyłączona

Profesjonaliści charakteryzują się jedną bardzo interesującą cechą, która jest zastanawiające nieobecna u inwestorów-amatorów, a mianowicie zdolnością do pozbywania się spółek przynoszących straty. Drobni inwestorzy wydają się być emocjonalnie związani z akcjami, które zakupili, bez względu na to, jak fatalny był to nabytek. Być może po prostu nie chcą przyznać się do porażki i nie jest ważne, jak wielkie straty pociąga to za sobą. W sytuacji kiedy notowania akcji dramatycznie spadają  [ Zobacz wiecej ]

Komentarze giełdowe

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Komentarze giełdowe została wyłączona

Oprócz zestawień tabelarycznych (a w tabloidach zazwyczaj zamiast nich), prezentowane są komentarze na temat wydarzeń giełdowych. Strony z notowaniami dostarczają niektórych ogólnych wiadomości ekonomicznych, ale co do zasady koncentrują się na informacjach dotyczących spółek. Komentarze giełdowe zawierają istotne informacje dla inwestorów, którzy poważnie traktują zadanie znalezienia dobrych akcji. Na stronach notowań zawarte są artykuły nie tylko o przejęciach i innych dynamicznych wydarzeniach, ale również wywiady z głównymi menedżerami. Dodatkowo można  [ Zobacz wiecej ]

Jak wybrać akcje do zakupu

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Jak wybrać akcje do zakupu została wyłączona

Wstępna uwaga: prawie każdy, kto kiedykolwiek miał w jakikolwiek sposób do czynienia z giełdą papierów wartościowych, ma własną teorię dotyczącą metod wyboru akcji. Jest to podobne zjawisko, jak w przypadku hazardzistów i ich „pewnych” systemów na wygraną w ruletkę czy na wyścigach konnych. Księgarnie pękają w szwach od poradników prezentujących cudowne metody doboru akcji. Jak łatwo przewidzieć istnieje szeroki wachlarz różnego rodzaju strategii, od ciągłego obrotu walorami przez „kup i  [ Zobacz wiecej ]

Teorie rynku

Posted by admin Październik - 30 - 2011 Możliwość komentowania Teorie rynku została wyłączona

Oprócz tworzenia własnych teorii i różnych systemów inwestowania występuje równoważne podejście, które w swej istocie sprowadza się do stwierdzenia, że wszelkie tego rodzaju wysiłki są daremne. Wiele osób, postrzeganych jako autorytety, skupiło się na analizie rynków papierów wartościowych, czego efektem było stworzenie poważanych w świecie naukowym teorii, dowodzących, że jakakolwiek próba osiągnięcia lepszych wyników niż średnia rynkowa jest skazana na porażkę – stwierdzono, że nie jest to po prostu możliwe.  [ Zobacz wiecej ]

Strony prasowe

Posted by admin Lipiec - 30 - 2011 Możliwość komentowania Strony prasowe została wyłączona

Wiele działów w gazetach, takich jak gospodarka, inwestycje i pieniądze, rozrastało się przez szereg lat. Dodatkowo oprócz wzrastającej liczby stron dotyczących finansów w prasie codziennej, wydania weekendowe tak rozwinęły tę działkę, że obecnie oddzielają wyraźnie część gospodarczą od finansów osobistych. Oprócz tego istnieje duża liczba magazynów gospodarczych i inwestycyjnych od szacownego Investors Chronicie do ponad pół tuzina innych. Poza ogólnymi czasopismami biznesowymi takimi jak: Fortune, Forbes, czy Bussines Week (wszystkie  [ Zobacz wiecej ]

Róźnica pomiędzy cenami zakupu i sprzedaży

Posted by admin Czerwiec - 30 - 2011 Możliwość komentowania Róźnica pomiędzy cenami zakupu i sprzedaży została wyłączona

Ktokolwiek, kto kupował obcą walutę wie, że cena zakupu jest zawsze wyższa niż cena sprzedaży, a różnica pomiędzy tymi kwotami zależy od sprzedającego i od przedmiotu transakcji. Podobnie jest z akcjami – w ich przypadku mamy do czynienia z rozpiętością cen kupna i sprzedaży (spread) oferowanych przez animatorów rynku. Różnica między oferowanymi cenami nabycia i sprzedaży zależy od szeregu czynników, które wpływają na wysokość ryzyka ponoszonego przez animatora. Pierwszym jest  [ Zobacz wiecej ]

Rowe Price

Posted by admin Maj - 30 - 2011 Możliwość komentowania Rowe Price została wyłączona

T. Rowe Price założył w latach pięćdziesiątych fundusz inwestycyjny i przedstawił swoje założenia w książce „Zasady wyceny spółek wzrostowych” (Principles of Growth Stock Yaluation). Radził, aby koncentrować się na firmach, które mają długą historię wzrostu zysków oraz szansę na kontynuację tej ścieżki, co zdefiniował jako osiąganie nowych maksymalnych poziomów notowań, na szczycie każdego cyklu gospodarczego. Można zrealizować te założenia wyszukując branżę, w której wielkość sprzedaży i zyski wzrastają oraz w  [ Zobacz wiecej ]

Nieidealny rynek

Posted by admin Marzec - 30 - 2011 Możliwość komentowania Nieidealny rynek została wyłączona

Wyraźnym przejawem tego, że rynek jest daleki od idealnego, jest choćby pobieżny przegląd opinii analityków, który szybko ujawnia, że istnieje bardzo niewielka zgodność odnośnie prognoz wyników działalności wielu spółek. Cena akcji nie może zatem odzwierciedlać wszystkich tych komentarzy, ponieważ zaprzeczają one sobie nawzajem. Jak wynika ze starego powiedzenia: do stworzenia rynku wystarczą dwie opinie. W związku z tym uczeni modyfikują swoje poglądy i uznają, że może występować pewna ciągła nieefektywność  [ Zobacz wiecej ]

Analiza fundamentalna

Posted by admin Luty - 22 - 2011 Możliwość komentowania Analiza fundamentalna została wyłączona

Decydując się na to, jakie akcje kupić i kiedy, należy pamiętać przede wszystkim o tym, że nie istnieje coś takiego jak bezwarunkowa czy obiektywna cena. Analiza fundamentalna może dostarczyć pewnych sugestii w zakresie tego, jaka może być rzeczywista wartość spółki i jaki jest prawdopodobny (a przynajmniej możliwy) strumień dywidend. Tego rodzaju ocena nie wpłynie jednak na cenę akcji w przyszłości bardziej niż na notowania w przeszłości. Innymi słowy, cena zmienia  [ Zobacz wiecej ]

Analitycy giełdowi

Posted by admin Styczeń - 30 - 2011 Możliwość komentowania Analitycy giełdowi została wyłączona

Analitycy giełdowi przeprowadzając większość z tych kalkulacji patrzą zawsze w przyszłość, zatem cena akcji dyskontuje oczekiwania wobec kolejnego komunikatu. Nawiasem mówiąc jest to powód, dla którego ceny akcji reagują czasem w najmniej oczekiwany sposób – spadkiem po ogłoszeniu pozytywnych wyników finansowych lub wzrostem przy miernych rezultatach. Oznacza to, że rynek po prostu uwzględnił już te informacje w bieżących liczbach i dokonuje ponownej wyceny akcji w świetle kolejnych spodziewanych wiadomości. Jeżeli  [ Zobacz wiecej ]

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.