emisja obligacji

rentowność obligacji

Dotacje na nową firmę

Posted by admin Luty - 16 - 2015 Skomentuj

100pln-4-423046-mWejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że Polacy mogą korzystać z wielu dotacji, które na polskim rynku zapewniając instytucje unijne. Jednym z obszarów wspieranych z pieniędzy unijnych jest zakładanie nowych firm. Na dotacje z unijnych funduszy mogą liczyć szczególnie osoby, które mają trudności na rynku pracy.  Dotacje na nową firmę mogą uzyskać osoby, które borykają się z trwałym bezrobociem, osoby młode, które dopiero wchodzą po zakończeniu szkół na rynek pracy. Jednocześnie środki finansowe przyznawane są w różnych obszarach, w tym nowych technologii, które dotyczą między innymi biznesów prowadzonych za pośrednictwem Internetu.

Przy dotacjach unijnych należy brać pod uwagę, że niezbędne jest stworzenie biznes planu. Na jego podstawie oceniany jest przez zespół ekspertów dany pomysł na biznes w zakresie możliwości utrzymania się na rynku. Jednocześnie atutem dotacji na firmy ze środków unijnych jest możliwość uzyskanie braku konieczności spłaty dotacji w pewnych sytuacjach a także uzyskanie pieniędzy na utrzymanie się w pierwszym okresie działania firmy.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.