emisja obligacji

rentowność obligacji

Ekonomia dotyka problemu pieniądza

Posted by admin Listopad - 15 - 2012 Możliwość komentowania Ekonomia dotyka problemu pieniądza została wyłączona

Zajmowanie się ekonomią to systematyczne rozpatrywanie takich spraw jak budżet domowy, finanse osobiste. Problem dostępu do pieniądza jest krytyczny nie tylko dla konsumentów, ale też wszystkich innych podmiotów występujących w gospodarce. Co ekonomia mówi o pieniądzu? Uważa go za niezbędny element wyceny wszystkich towarów i usług w gospodarce. Na podstawie pieniądza można wykonać sprawną wymianę. Człowiek zwyczajowo wie najlepiej jakie są jego potrzeby, więc środki na koncie są o wiele lepsze od tych zawartych np. w produktach. Pieniądz pełni też idealnie funkcję tezauryzacji tzn. generowania oszczędności. Inwestorzy lub oszczędni ludzie na tej podstawie są w stanie stworzyć potężną nadwyżkę, która zacznie na nich po pewnym czasie pracować. Pieniądz jest nurtem rozpatrywanym od lat z takim samym zaangażowaniem przez wiele grup ekonomistów. Na razie jedno jest pewne. Świat bazuje na zaufaniu. Ufamy, że pieniądz papierowy ma jakąkolwiek wartość. To jednak może się szybko zmienić ze względu na negatywne nastroje dotyczące długu publicznego największych gospodarek. Trudno prognozować przyszłość. Podsumowując, wartość pieniądza zmienia się z czasem, prowadzi do wojen, bankructw państw, jednostek. Pieniądz staje się tematem książek. Walczy się o niego kocha. Ekonomia poświęca mu stale wiele miejsca. Bez niego nie da się żyć, a z nim też jest trudno. Co zatem robić? Jedyną szansą jest nauka.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.