emisja obligacji

rentowność obligacji

Gdzie najlepiej ulokować pieniądze i dlaczego?

Posted by admin Listopad - 15 - 2012 Możliwość komentowania Gdzie najlepiej ulokować pieniądze i dlaczego? została wyłączona

Pieniądze lubią na siebie pracować. W nowoczesnej rzeczywistości finansowej to często jedyna okazja do wygenerowania istotnej niezależności finansowej, która pozwoli przetrwać np. czasy emerytalne lub przejść wcześniej na zasłużony odpoczynek. Gdzie zatem lokować środki finansowe, aby móc mówić o pełnym sukcesie?

Akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Mają trzy główne wartości, a mianowicie zysk generowany ze standardowego systemu obrotu, możliwość udziału w zyskach spółki na zasadzie dywidendy i ostatecznie decydowanie o jej przyszłości. Musisz posiadać jednak sporą ich ilość.

Obligacje na rynku Catalyst

Tutaj istnieje możliwość wypracowania nawet kilkunastoprocentowego w miarę bezpiecznego zysku cyklicznego. Kapitał warto rozdzielać między obligacje i akcje. Różnicujesz w ten sposób ryzyko w najlepszy możliwy sposób.

Lokaty bankowe w standardowych instytucjach finansowych

Lokata to jedynie ochrona przed inflacją, zapewnienie płynności. Instrument opłacalny, ponieważ można go naprawdę szybko założyć i rozwiązać umowę. Pewną część oszczędności, szczególnie tych na czarną godzinę przechowuj na niej zawsze.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.