emisja obligacji

rentowność obligacji

Giełda to duża odpowiedzialność dla firm

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Giełda to duża odpowiedzialność dla firm została wyłączona

Przedsiębiorstwa starają się uczestniczyć w rozbudowywaniu swojego zysku w jak największym stopniu. Te najlepsze ewoluują wciąż w nowe obszary generując niesamowite przychody. W końcu pojawia się możliwość wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest jednym z ważniejszych etapów przemiany zwykłej firmy w prawdziwie genialnie funkcjonującą korporację. To jednak stwarza podstawy do stworzenia zupełnie nowej struktury zarządzania opierającej się na powiadamianiu akcjonariuszy o wszystkich zmianach w organizacji, a także planowania zupełnie innych działań zmierzających stale do poszerzania zakresu ekspansji. Akcjonariusze lubią wiedzieć jakie ich spółka ma plany, ponieważ na tej podstawie mogą podjąć decyzję o większym zaangażowaniu kapitałowym. Giełda wraz z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych czuwa nad tym, aby większość procesów obrotu przebiegała wartościowo i co najważniejsze uczciwie. Rynek kapitałowy to pole obiegu mnóstwa pieniędzy, które przechodzą stale z rąk słabszych do mocniejszych. Firmy muszą brać nie tylko odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej, ale także za akcjonariuszy, ich zadowolenie. Funkcjonowanie na takim obszarze wymaga skupienia, dopasowania misji, wizji rozwoju. Akcjonariusze oczekują przede wszystkim wyników ekonomicznych, nie patrząc na inne czynniki. Liczy się głównie zysk.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.