emisja obligacji

rentowność obligacji

Indeksy

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Indeksy została wyłączona

Niektóre gazety prezentują również zmianę notowań firm z różnych sektorów gospodarki (na przykład elektromaszynowego] oraz dla różnych typów spółek – na przykład firm o małej kapitalizacji rynkowej (ang. smali cap). Sposób prezentacji może podlegać dalszej agregacji i przybierać postać zbiorczych indeksów, takich jak: Basic Industries, General Industrials, 650, Ali Share (który wbrew nazwie nie obejmuje wszystkich spółek) itp. Financial Times prezentuje pełną listę indeksów FTSE opracowanych i obliczonych w oparciu o formuły przygotowane przez aktuariuszy. Na stronach notowań w The Daily Telegraph przedstawiane są dwie tabele z indeksami. Jedna z nich zawiera dans z 12 największych rynków zagranicznych, z wyjątkiem Nowego Jorku i Toronto, ponieważ te znajdują się w tabeli Rynków Strategicznych (Key Markets) na początkowych stronach notowań, pomimo że tokijski indeks Nikkei pojawia się na obu stronach. Druga tabela prezentuje główne brytyjskie indeksy akcji włączając FTSE 100 i 250 (oraz 350, który jest po prostu połączeniem obu poprzednich), a także 30, który jest poprzednikiem FTSE 100. Rynek papierów wartościowych udzielił również swego rodzaju poparcia dla nowatorskich spółek z sektora nowych technologii poprzez włączenie ich do oddzielnego indeksu TechMARK. Potocznie bywa on określany indeksem „go-go”, z uwagi na to, że w jego skład wchodzą często spółki spekulacyjne o wysokim potencjale wzrostu, choć zważywszy na historię tego sektora w ostatnich latach, nieco lepszym określeniem mogłoby być „go-stop-go”.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.