emisja obligacji

rentowność obligacji

Inwestowanei etyczne

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Inwestowanei etyczne została wyłączona

Oprócz założeń związanych z horyzontem czasowym, dochodami itp., istnieją również inne kryteria selekcji inwestycji, na przykład standardy etyczne lub standardy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Zwolennicy takiego podejścia wysuwają dwa przemawiające za nim argumenty: pierwszy jest taki, że jest to moralnie słuszne postępowanie i każdy powinien mieć swój wkład w kreowanie lepszego świata, natomiast drugi sprowadza się do tego, że tak czy owak coraz bardziej modne jest przywiązywanie wagi do tego rodzaju zagadnień i w efekcie coraz powszechniejsze staje się wymuszanie odpowiedzialnego zachowania firm w stosunku do ludzi i Ziemi. Istnieje zatem większe prawdopodobieństwo, że spółki kierujące się dobrymi zasadami osiągną lepsze wyniki. W rezultacie, jak twierdzą orędownicy tego podejścia, jest to dobre nie tylko dla sumienia, ale także dla portfela. Krytycy tego podejścia sugerują, że ścisłe stosowanie takich wytycznych może eliminować na wstępie wiele największych firm, ograniczając możliwości wyboru inwestora i tym samym wpływając na poziom ponoszonego przez niego ryzyka.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.