emisja obligacji

rentowność obligacji

Inwestycja w majątek trwały najlepsza

Posted by admin Listopad - 14 - 2012 Możliwość komentowania Inwestycja w majątek trwały najlepsza została wyłączona

Bogaci różnią się tym od biednych, że stale nadwyżki kapitału inwestują w majątek trwały, który zyskuje o wiele więcej, unikając tym samym oddziaływaniu inflacji. Takie podejście jest znane wszystkim inwestorom. Pragnienie ograniczenia konsumpcji jest bardzo racjonalne. Majątek zawsze do czegoś służy, można wygenerować z niego dodatkowy przychód. Czy nowoczesne społeczeństwo podchodzi do tego zagadnienia z pełną powagą? Otóż wszystkie statystyki gospodarcze sugerują, że konsumpcja jest dalej głównym założeniem. Pamiętaj, że realizacja niektórych potrzeb może być mocno ograniczona, chociażby spożycie alkoholu, papierosów, cukierków innych niby atrakcyjnych krótkoterminowo czynników, ale długoterminowo negatywnie wpływających na portfel. Zresztą pieniądze wciąż tracą na wartości. Jeżeli się ich nie wyda precyzyjnie po pewnym czasie ich siła nabywcza będzie niższa. Podejmowanie szybkich decyzji, obserwowanie rynku powinno stać się standardem. Mającym na celu typowanie istotnych majątków. Bogaci ludzie rzadko posiadają duży płynny majątek. Dalej pracują. Mają jednak akcje, obligacje, nieruchomości oraz wiele samochodów, czy nawet dzieła sztuki. Ich wartość rośnie systematycznie z roku na rok. Presja inflacji jest zatem wyeliminowana. Przedstawione w artykule zagadnienie ma zastosowanie właściwie w każdym przypadku. Posiadasz kapitał? Wydaj go na inwestycję w środki trwałe. To się opłaci w dłuższej perspektywie.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.