emisja obligacji

rentowność obligacji

Kapitalizacja rynkowa

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Kapitalizacja rynkowa została wyłączona

Kapitalizacja rynkowa określa całkowitą wartość firmy na rynku papierów wartościowych przy bieżącej cenie akcji. Jeżeli zatem spółka Consolidated Alaskan Coconut Plantations wyemitowała 50 milionów akcji i obecnie są one notowane po 85 pensów to jest ona w danym momencie warta 42,5 miliona funtów i tyle należałoby zapłacić, chcąc zakupić wszystkie jej walory. Informacja ta nie jest żadną pomocą przy podejmowaniu decyzji, czy dobrze jest nabyć te akcje, czy też nie, ale gazety zawsze publikują tę wartość, ponieważ pozwala wyrobić sobie jakąś opinię o kondycji firmy. Jeżeli spółka wchodzi w skład indeksu FTSE 100, wówczas wiadomo, że należy ona do grona największych w kraju i można dokonać wstępnej oceny jej kondycji poprzez analizę kombinacji wskaźnika C/Z, wskaźnika rentowności i kapitalizacji rynkowej. Chociaż nie należy dać się zwieść samej wielkości – firma Poiły Peck była, tuż przed zapaścią, ogromną spółką wchodzącą w skład indeksu FTSE 100, a po tym zdarzeniu jej założyciel i prezes znalazł azyl na Północnym Cyprze, uciekając przed brytyjskimi organami sprawiedliwości. Prezentowane są również takie informacje jak: procentowa zmiana ceny w ciągu tygodnia, wysokość aktualnej dywidendy (zazwyczaj podawana netto] oraz data ostatniego notowania akcji bez prawa do dywidendy (exdividend, xd). Symbol -^ w Financial Times oznacza wzrost dywidendy w stosunku do roku poprzedniego, natomiast D to jej spadek. Stopa pokrycia dywidendy wskazuje wielokrotność pokrycia dywidendy zyskami z poprzedniego roku. Często publikowana jest również tabela z informacjami na temat najnowszych emisji papierów wartościowych.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.