emisja obligacji

rentowność obligacji

Komentarze giełdowe

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Komentarze giełdowe została wyłączona

Oprócz zestawień tabelarycznych (a w tabloidach zazwyczaj zamiast nich), prezentowane są komentarze na temat wydarzeń giełdowych. Strony z notowaniami dostarczają niektórych ogólnych wiadomości ekonomicznych, ale co do zasady koncentrują się na informacjach dotyczących spółek. Komentarze giełdowe zawierają istotne informacje dla inwestorów, którzy poważnie traktują zadanie znalezienia dobrych akcji. Na stronach notowań zawarte są artykuły nie tylko o przejęciach i innych dynamicznych wydarzeniach, ale również wywiady z głównymi menedżerami. Dodatkowo można tam znaleźć szczegóły dotyczące planów, nowych produktów, inwestycji, zmian strategii, rekrutacji nowej kadry menedżerskiej, składu zarządu, sprzedaży spółek zależnych oraz mnóstwa innych wskazówek na temat tego, jak firma podchodzi do swojej działalności. W komentarzach giełdowych dziennikarze dają najczęściej istotne wytyczne, w jaki sposób postrzegać zarządzanie firmą i jej produkty. Są to dodatkowe cenne informacje dla inwestorów. Oprócz pobieżnych i dość krótkich informacji na temat wyników mniejszych lub mniej interesujących spółek, odnośnie ich: obrotów, zysków, wpływu nieoczekiwanych zdarzeń na wyniki przedsiębiorstwa oraz wynagrodzenia zarządu, istnieją także oddzielne kolumny, takie jak Questor.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.