emisja obligacji

rentowność obligacji

Kredyt hipoteczny

Posted by admin Lipiec - 24 - 2014 Skomentuj

Kredyt hipoteczny jest kolejny rodzajem kredytu, który popularnie jest zaciągany przez kredytobiorców od kredytodawców, czyli przez klientów od banków. Tak to możemy tłumaczyć. Ten podawany oraz opisywany rodzaj kredytu został wyodrębniony za pomocą profesjonalnej terminologii dotyczące klasyfikacji ogólnego pojęcia kredytu. Jest to bardzo korzystny kredyt dla banku. Dlaczego talk jest? Ponieważ bank przyjmuje ponad dwieście procent danej kwoty, czyli klient musi oddać w terminie kilkunastu lat bardzo dużą sumę.

To jest czysty zysk dla banku. Dzięki temu widzimy, że takie kredyt są przyznawane na mieszkania. Kwoty są wysokie, ale i termin spłaty jest długi. Można powiedzieć, że taki kredyt jest na całe życie. Spłacamy go nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Rata po racie, miesiąc po miesiącu. Nie ma innej opcji. Po zsumowaniu wszystkiego jednak będziemy zszokowani. Wzięliśmy przykładowo dwieście tysięcy, a oddamy ponad czterysta. To jeszcze zależy od oprocentowania, ale zazwyczaj tak jest.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.