emisja obligacji

rentowność obligacji

Największe zalety pieniądza

Posted by admin Listopad - 14 - 2012 Możliwość komentowania Największe zalety pieniądza została wyłączona

Bez pieniądza nie ma mowy o normalnym funkcjonowaniu czy wycenie towarów. Należy zauważyć, że pieniądz spełnia wiele istotnych funkcji w gospodarce. Każdy człowiek musi o nich trochę wiedzieć, aby móc efektywnie korzystać z tej mocy. Przede wszystkim na podstawie pieniądza możliwa jest profesjonalna wycena usług i towarów konsumpcyjnych. Konsument jest w stanie bez problemu wymienić swoją pracę za potrzeby. Przy okazji trzeba stwierdzić, że pieniądz ma moc generowania oszczędności, a tym samym pomnażania ich bez udziału pracy. Wystarczy odwołać się do instytucji rynku kapitałowego. Pieniądze stają się dobrem opartym na zaufaniu. Ludzie po prostu wierzą w ich wartość. Bez tego wymiana nie byłaby możliwa. Społeczeństwo godząc się na pieniądz papierowy wierzy, że wymiana może mieć miejsce. Pieniądze różnicują gospodarkę, wzmacniają przedsiębiorczość, stanowią podstawę do regulowania stopy wzrostu PKB przez działania odnoszące się do polityki pieniężnej. Podsumowując, posiadanie środków finansowych daje możliwości spełniania swoich marzeń o podniesieniu osobistej efektywności. Bez problemu da się dzięki nim wymienić pracę bibliotekarza z budowlańcem. Wyceny towarów są proste, a do tego każdy może zdobywać nieograniczoną wręcz ilość środków, gromadzić je na wirtualnych zapisach w bankach lub podczas inwestowania na rynku kapitałowym. Wiedza o pieniądzu jest obowiązkowa dla przetrwania w czasach wysokiego bezrobocia i sporych kryzysów.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.