emisja obligacji

rentowność obligacji

Nieidealny rynek

Posted by admin Marzec - 30 - 2011 Możliwość komentowania Nieidealny rynek została wyłączona

Wyraźnym przejawem tego, że rynek jest daleki od idealnego, jest choćby pobieżny przegląd opinii analityków, który szybko ujawnia, że istnieje bardzo niewielka zgodność odnośnie prognoz wyników działalności wielu spółek. Cena akcji nie może zatem odzwierciedlać wszystkich tych komentarzy, ponieważ zaprzeczają one sobie nawzajem. Jak wynika ze starego powiedzenia: do stworzenia rynku wystarczą dwie opinie. W związku z tym uczeni modyfikują swoje poglądy i uznają, że może występować pewna ciągła nieefektywność rynku, która z kolei może oznaczać szansę dla skrupulatnego analityka. Praktycy giełdowi zwracają również uwagę, że taka sztywna akademicka teoria w dużej mierze jest zależna od tego, jaką przyjmie się perspektywę – w bardzo krótkim okresie zmiany cen mogą wydawać się przypadkowe i nieracjonalne, ale im szerszy jest rozpatrywany przedział czasowy, tym bardziej są one logiczne (co stanowi zachętę dla analityków wykorzystujących metodę analizy fundamentalnej, o których mowa poniżej). Dlatego, wbrew temu co zostało na początku powiedziane, wysiłki nie idą zupełnie na marne a wręcz mogą okazać się niezbędne, by zapobiec fatalnym pomyłkom, chociaż osiągnięcie wyników lepszych niż rynek ogółem wcale nie jest łatwe.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.