emisja obligacji

rentowność obligacji

Nisza rynkowa

Posted by admin Marzec - 24 - 2015 Skomentuj

Przy zakładaniu firm bardzo ważne jest szukanie takich rozwiązań, które pozwalają na maksymalne zmniejszenie konkurencji. Z tego powodu najłatwiej sukces uzyskać na rynkach niszowych, czyli takich, które nie są nasycone. Niszowy rynek to z jednej strony rynek już istniejący, na którym nie działa duża liczba podmiotów gospodarczych. Z drugiej strony może to być również rynek, który można zbudować od podstaw.

Stworzenie samodzielnie niszy rynkowej jest trudne, gdyż klienci nie mają wiedzy o istnieniu określonych produktów, co wymaga sporych środków finansowych przeznaczonych na zbudowanie świadomości istnienia określonych produktów. Takie możliwości mają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy dysponują bardzo dużymi środkami finansowymi.  W przypadku rynków niszowych, które już istnieją, ale działa na nich mało podmiotów atutem jest możliwość znacznie łatwiejszego uzyskania dobrej pozycji konkurencyjnej. Z drugiej strony na takich rynkach znacznie większe środki finansowe trzeba przeznaczać na działania marketingowe.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.