Rentowność obligacji skarbowych – realne oczekiwania

By | Luty 7, 2017

Jaka powinna być rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie można spojrzeć na dane historyczne i odnieść rentowność do poziomu inflacji. Można po prostu policzyć średni spread, czyli ile wynosi średnia rentowność obligacji ponad inflację. Mówiąc krótko, ile wynoszą średnie realne stopy procentowe. W moich obliczeniach wziąłem okres 2005-2016.

Średnie realne stopy za lata 2005-2016

Średni spread ponad inflację wynosi za ten okres 2,9 proc. Widać na wykresie znaczne wahania od poniżej 1 proc. do nawet 5 proc. Obecnie ten spread wynosi 2,8 proc, przy inflacji rocznej 0,8 proc. Zakładając (tak zakładam), że w kolejnych miesiącach inflacja szybko wzrośnie do 2 proc. można oczekiwać jeszcze skokowego wzrostu rentowności powyżej 4 proc (tak zakładam). Oczywiście nie musi to nastąpić, ale należy mieć jakieś założenia bazowe.

Dla porównania powiem tylko, że w Stanach średni spread ponad inflację dla dziesięcioletnich obligacji skarbowych wynosi nieco powyżej 2 proc.

Udanych inwestycji!