emisja obligacji

rentowność obligacji

Otwarte fundusze inwestycyjne

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Otwarte fundusze inwestycyjne została wyłączona

Nagłówek w prasie brzmi dokładnie „Notowania otwartych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy mieszanych”. Różnego rodzaju fundusze są zgrupowane pod nazwą firm zarządzających, takich jak: Aberdeen, M&G itd. Dodatkowo umieszczone są ich adresy i numery telefonów, zatem każdy może zadzwonić po formularz uczestnictwa oraz informację. Inwestorzy nie muszą korzystać z pośrednictwa maklerów, mogą zgłosić się bezpośrednio do firm, z których niektóre oferują również plany systematycznego oszczędzania. Część spółek podaje kilka numerów telefonów, na jakie należy dzwonić w celu zawarcia umowy, uzyskania informacji, poznania notowań itd. W zestawieniach przy nazwie firmy czasem występuje liczba, na przykład „Abbey International UT Managers Ltd (1200) Abeby”. Oznacza to, że ceny zostały ustalone w południe (wykorzystuje się konwencję 24 godziną), a firma stosuje metodę obliczania wartości aktywów netto po godzinie zamknięcia (ang forward pricing), czyli zlecenia przyjęte od inwestorów będą zrealizowane w oparciu o wartości aktywów wyznaczone na moment kolejnej wyceny. Jako moment ustalania cen jednostek udziałowych najbardziej popularne jest południe. Oznacza to, że inwestor dzwoniący ze zleceniem o godzinie 11:00 dokona transakcji po cenie jednostki ustalonej godzinę później, natomiast inny, dzwoniący o 13:00, będzie musiał zaczekać na cenę do następnego dnia.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.