emisja obligacji

rentowność obligacji

Podatki dla firm w Polsce

Posted by admin Kwiecień - 6 - 2015 Skomentuj

Wysokość podatków w Polsce dla przedsiębiorców nie jest bardzo korzystna, ale znacznie większym problemem jest skomplikowany system podatkowy, który wymusza korzystanie z zewnętrznych firm zajmujących się realizowaniem rozliczeń podatkowych. Jednocześnie system podatkowy w Polsce podlega w zakresie podatków dla firm bardzo częstym zmianom. W przypadku spółek podatkiem, który jest opłacany jest CIT. Natomiast osoby prowadzące własną działalność gospodarczą płacą podatki dochodowe. Firma może być również płatnikiem VAT, ale nie zawsze jest to opłacalne, gdyż odliczenia VAT są opłacalne tylko w przypadku, gdy firm uzyskuje odpowiednio duży obrót.

Większość firm korzysta obecnie z obsługi firm księgowych. Atutem takiego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość przerzucenia odpowiedzialność za błędy księgowe czy błędnie rozliczone podatki na firmy księgowe, które mają wykupione ubezpieczenie od skutków prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób firmy mogą szybko uzyskać odszkodowania w przypadku wszelkiego rodzaju błędów przy rozliczeniach z urzędami.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.