emisja obligacji

rentowność obligacji

Przygoda z giełdą rozpoczyna się od potrzeby zdobycia wiedzy o rynku kapitałowym

Posted by admin Listopad - 6 - 2012 Możliwość komentowania Przygoda z giełdą rozpoczyna się od potrzeby zdobycia wiedzy o rynku kapitałowym została wyłączona

Rynek kapitałowy jest pojęciem wynikającym z potrzeb finansowych nowoczesnych, dużych przedsiębiorstw. Akurat przygoda z akcjami jest podstawą do generowania dochodu pasywnego w jego najlepszej strukturze. Zyski z inwestycji w instrumenty rynku kapitałowego są o wiele większe niż na lokacie bankowej. Jedynym zagrożeniem jest podejmowanie ryzyka. Bank oferuje zawsze stały procent. Giełdę natomiast trzeba poznać i liczyć się z pewnymi wahaniami depozytu. Należy koniecznie posiadać cały system zarządzania ryzykiem, bez którego nie da się poważnie podejmować decyzji. Rynek kapitałowy budzi nadzieję w zdywersyfikowaniu swojej skali działalności, ponieważ spółki akcyjne mogą tworząc prospekt emisyjny i emitując ostatecznie akcje w ofercie pierwotnej pozyskać ogromny, wręcz wielomiliardowy poziom gotówki. Ta może się ostatecznie zamienić w dodatkowy przychód, rozszerzenie skali działalności. Generuje się tu także zysk akcjonariatu. Inwestorzy ufają polityce firm i dlatego chcą w nie inwestować. Rynek kapitałowy opiera się właśnie na takiej filozofii. Na świecie jest to jedna z najpopularniejszych form alokacji pieniądza. Wiele instytucji finansowych, posiadaczy stosunkowo wysokiego kapitału interesuje się akcjami, ponieważ może na ich podstawie podejmować realne decyzje odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstw. Niewielu firmom można jednak naprawdę zaufać. Rynek kapitałowy w Polsce ma jeszcze wiele do zrobienia pod względem uzyskania maksymalnego stopnia przejrzystości.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.