Sukces finansowy

By | Styczeń 5, 2017

„Było to w chicagowskim hotelu Edgewater Beach. Ci finansowi giganci dosłownie rządzili światem pieniądza: Charles Schwab, prezes korporacji stalowej Stanów Zjednoczonych, Samuel Insull, prezes największej firmy użyteczności publicznej, Howard Hopson, prezes największego przedsiębiorstwa gazowego, Arthur Cutten, wielki potentat w handlu pszenicą, Richard Whitney, prezes Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Albert Fall, sekretarz spraw wewnętrznych w gabinecie Hardinga, Jesse Livermore, wielki inwestor w czasach niskich notowań na Wall Street, Ivan Krueger, szef największego monopolu na świecie, oraz Leon Fraser, prezes Bank of International Settlement.

Ci ludzie „trzęśli światem”, wielu im zazdrościło i chciało ich naśladować. Ale coś w ich życiu się nie udało. Dwadzieścia pięć lat później:

– Charles Schwab zbankrutował.

– Samuel Insull bez grosza przy duszy umarł za granicą, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości.

– Howard Hopson postradał zmysły.

– Arthur Cutten stracił wypłacalność i umarł za granicą.

– Richard Whitney niedawno opuścił więzienie Sing Sing.

– Albert Fall został wypuszczony z więzienia i jako bankrut umarł w domu.

– Jesse Livermore popełnił samobójstwo.

– Ivan Krueger popełnił samobójstwo.

– Leon Frasser popełnił samobójstwo…”

To fragment książki Richard’a Smitten’a Jesse Livermore „World’s Greatest Stock Trader”

Nie ma to jak sukces finansowy!

Udanych inwestycji!