emisja obligacji

rentowność obligacji

Rowe Price

Posted by admin Maj - 30 - 2011 Możliwość komentowania Rowe Price została wyłączona

T. Rowe Price założył w latach pięćdziesiątych fundusz inwestycyjny i przedstawił swoje założenia w książce „Zasady wyceny spółek wzrostowych” (Principles of Growth Stock Yaluation). Radził, aby koncentrować się na firmach, które mają długą historię wzrostu zysków oraz szansę na kontynuację tej ścieżki, co zdefiniował jako osiąganie nowych maksymalnych poziomów notowań, na szczycie każdego cyklu gospodarczego. Można zrealizować te założenia wyszukując branżę, w której wielkość sprzedaży i zyski wzrastają oraz w jej ramach firmę z dobrymi patentami, produktami i efektywnym zarządem. Peter Lynch w latach osiemdziesiątych prowadził fundusz Magellan, a że nie zadowolił się zdobyciem fortuny w czasie tego okresu prosperity, zdecydował się więc powiedzieć w swojej książce „Pokonać rynek” (Beating the Street), jak można go naśladować. Jim Slater miał z kolei „zasadę zuluską” (Zulu Principle), którą opublikował w kilku swoich opracowaniach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet dwóch dziennikarzy, którzy musieli odejść z Daily Mirror po tym, jak okazało się, że ich współpracownicy dokonywali transakcji giełdowych na podstawie rekomendacji owych dziennikarzy, zanim te jeszcze ukazały się w prasie, opublikowało przewodnik pod tytułem „Zarób milion w 12 miesięcy” (Mąkę a Million in Twelve Months). Ich system, chociaż prosty, wymaga wiele pracy. Polega on na tym, aby wyszukiwać małe firmy o niskiej wycenie akcji, bez względu na to, czym się zajmują i jaką branżę reprezentują.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.