emisja obligacji

rentowność obligacji

Róźnica pomiędzy cenami zakupu i sprzedaży

Posted by admin Czerwiec - 30 - 2011 Możliwość komentowania Róźnica pomiędzy cenami zakupu i sprzedaży została wyłączona

Ktokolwiek, kto kupował obcą walutę wie, że cena zakupu jest zawsze wyższa niż cena sprzedaży, a różnica pomiędzy tymi kwotami zależy od sprzedającego i od przedmiotu transakcji. Podobnie jest z akcjami – w ich przypadku mamy do czynienia z rozpiętością cen kupna i sprzedaży (spread) oferowanych przez animatorów rynku. Różnica między oferowanymi cenami nabycia i sprzedaży zależy od szeregu czynników, które wpływają na wysokość ryzyka ponoszonego przez animatora. Pierwszym jest to co na rynku nazywa się płynnością, czyli ile akcji jest dostępnych w obrocie i jak wiele osób jest gotowych przeprowadzić transakcje. Dobrym kryterium, w odniesieniu do rynku papierów wartościowych, jest to, jak bardzo cena akcji zmienia się, kiedy inwestor zamierza dokonać transakcji. Kiedy tylko ktoś spróbuje zakupić akcje spółki, która przeprowadziła niewielką emisję, a większość jej walorów znajduje się w posiadaniu inwestorów, którzy nie są zainteresowani wyzbyciem się ich z powodu małego wzrostu wartości, cena tych akcji nagle wzrośnie. Wielkie firmy, takie jak British Telecom, Yodafone itp. posiadają miliony wyemitowanych akcji i zawsze znajdzie się na rynku chętny, aby nimi handlować. Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku relatywnie małej spółki, z kapitalizacją rynkową na poziomie 10 milionów funtów, gdzie właścicielem połowy akcji jest prezes, jego rodzina i dyrektorzy firmy są w posiadaniu kolejnych 25% akcji, natomiast pozostałe znajdują się w rękach pierwotnych inwestorów – przeprowadzenie transakcji staje się wtedy bardzo trudne.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.