Alokacja aktywów ważniejsza niż dobór spółek

By | Styczeń 5, 2017

Do pomnażania kapitału służy prawidłowa alokacja aktywów. Dobór spółek do portfela akcyjnego może być traktowane raczej jako hobby lub jeszcze lepiej jak nam za to płacą np. w TFI lub OFE (już niedługo). Jeszcze raz powrócę do tekstu z analizy.pl, iż tylko 9 na 60 otwartych funduszy akcji polskich uniwersalnych wypracowało wynik lepszy od głównego indeksu warszawskiego w 2016 roku . Tłumaczą to tym, że większość funduszy nie inwestuje 100 proc. w akcje, tylko trzyma ok. 5 proc. w gotówce. I to właśnie jest powód, dlaczego 85 proc. funduszy wypadło słabiej niż rynek (indeks). To niepełna alokacja w akcje w czasie hossy, a nie dobór spółek odpowiada za wynik słabszy od indeksu. We wpisie http://obligacjeplus.pl/akcje/fundusze-akcyjne-akcje/ z 8 grudnia pisałem: „Fundusze starają się jak mogą, aby pobić indeksy, ale umówmy się, że wystarczyłoby, aby fundusze dostarczyły tyle ile indeksy i będzie dobrze. Fundusze akcyjne powinny inwestować 100% środków w akcje. Klienci mają możliwość konwersji na fundusze pieniężne. Jeśli uznają, że akcje są w danym momencie nieodpowiednie, przerzucą środki na bezpieczne fundusze.”

Na zabawę z doborem spółek przeznaczmy sobie 5 proc. kapitału inwestycyjnego. Najlepiej w formie na przykład konta IKZE. Ryzykując niewielki kapitał na poszukiwanie „alfy” nie napytamy sobie biedy. Uwolni to nas też od zbyt emocjonalnego podejścia do inwestycji. Jeśli chodzi o alokację kapitału to we wpisie http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/strategia-na-ike/ z 15 grudnia szczegółowo opisuję jak mógłby wyglądać portfel, który zapewni nam ochronę przed inflacją, stały dochód w środowisku niskiej inflacji i ekspozycję na wzrost gospodarczy.

Jeśli chodzi o samodzielny dobór spółek, to czytelnicy zorientowali się już pewnie, że jestem zwolennikiem metody momentum, którą można podsumować w kilku słowach: Kupuj akcje, które rosną. Jeśli nie rosną, nie kupuj.

Udanych inwestycji