Dlaczego indeks, a nie selekcja

By | Kwiecień 19, 2017

Poniżej obrazek przedstawiający stopy zwrotu z indeksu giełdowego w latach 1994-2016. Pierwsza kolumna obrazuje średnioroczną stopę zwrotu z szerokiego indeksu. Druga kolumna obrazuje średnioroczną stopę zwrotu, gdy wyłączymy 10% najlepszych spółek w kolejnych latach. Trzecia kolumna pokazuje średnioroczną stopę zwrotu, gdy wyłączymy 25% spółek z najwyższą stopą zwrotu w kolejnych latach. Selekcja spółek to ryzykowny biznes, indeksowanie tańsze i bezpieczniejsze.

Udanych inwestycji!

Źródło: http://theirrelevantinvestor.com