Prezesi TFI na temat propozycji KNF, czyli karpie na temat Świąt Bożego Narodzenia.

By | Luty 23, 2017

Prezesi TFI wypowiedzieli się na temat propozycji KNF dot. ograniczenia maksymalnej opłaty za zarządzanie do 2%.

 Prawda czasów

Prezesi TFI pochwalili te propozycje. Większość z nich wskazała na fakt, że opłaty w Polsce są wielokrotnie wyższe niż w innych krajach. Zauważyli też, że wyniki osiągane przez większość funduszy nie usprawiedliwiają tak wysokich opłat. Część z nich stwierdziła nawet, że maksymalna opłata powinna wynosić co najwyżej 1%, ale propozycje KNF idą w dobrym kierunku…

Prawda ekranu

Co naprawdę powiedzieli prezesi TFI na temat propozycji KNF dot. ograniczenia maksymalnej opłaty za zarządzanie do 2%, to każdy rozgarnięty człowiek wie przecież bez czytania.

Udanych inwestycji!