Ranking kont IKE – NN IKE Plus vs IKE Union Investment

By | Styczeń 18, 2017

Czytelnicy się już pewnie zorientowali, że jestem fanem kont IKE. Chciałbym też powiedzieć jasno, że nie jestem zbyt wielkim fanem rozwiązań oferowanych przez fundusze inwestycyjne TFI. Szczegółowo strategię na IKE opisałem we wpisie http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/strategia-na-ike/. Przypomnę tylko krótko, że opisuje tam optymalny portfel na IKE. W portfelu powinny być obecne zarówno aktywa, które zabezpieczą nas przed inflacją, jak i aktywa, które będą przynosić stały dochód w środowisku utrzymującej się niskiej inflacji. Powinna być też ekspozycja na rosnące PKB, czyli akcje spółek giełdowych.

Ochrona przed inflacją – tanią, efektywną ochronę przed inflacją zapewnią nam emerytalne 10-letnie, oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO.

Stały dochód w środowisku niskiej inflacji stały dochód w środowisku niskiej inflacji oferują hurtowe obligacje skarbowe o stałym kuponie. Nie polecam kupna funduszy obligacyjnych. Kupując samodzielnie obligacje z góry możemy określić rentowność naszej inwestycji, jeśli dokładnie wiemy na jak długi okres chcemy zainwestować. Wtedy trzymając obligacje do terminu wykupu jesteśmy w stanie zagwarantować sobie określoną rentowność. Kupno funduszu wiąże się z wysokimi kosztami zarządzania, które w obecnych warunkach rynkowych pochłoną połowę wypracowanego zysku. Więcej na ten temat pod linkiem: http://obligacjeplus.pl/obligacje-skarbowe/fundusze-obligacji-obligacje/.

Ekspozycja na rosnące PKB – ekspozycję na rosnące PKB zapewnią (na rachunku IKE) akcje spółek publicznych. Wybór funduszu akcji, czy kupno akcji samodzielnie jest już mniej oczywisty. Kupując samodzielnie akcje unikamy wysokiej opłaty za zarządzanie, która średnio wynosi ok. 3,5% rocznie. Nie jest jednak łatwo skonstruować portfel, który będzie odwzorowywał szeroki indeks WIG. Nie łatwo też wybrać strategię inwestycyjną. Bardzo ważna jest też kwestia płynności inwestycji. W niesprzyjających okolicznościach rynkowych czasem trudno upłynnić akcje. A funduszu akcji możemy pozbyć się w ciągu jednego dnia i przerzucić środki na fundusz pieniężny na przykład. Najlepiej jak jest to fundusz, który stara się odwzorowywać indeks WIG. I pamiętajmy, że indeks zawsze się podniesie, wróci na szczyt nawet po dotkliwym spadku, pojedyncze spółki niekoniecznie. Więcej na ten temat pod linkiem: http://obligacjeplus.pl/akcje/fundusze-akcyjne-akcje/

Dlatego niezwykle trudno zbudować rozsądny portfel na jednym koncie IKE. Potrzebne są jednak przynajmniej dwa, a optymalnie trzy niezależne konta (członkowie rodziny).

Konta IKE

Teraz chciałbym się przyjrzeć dwóm konto IKE oferowanym przez NN (dawne ING) i Union Investment. I porównać te dwa rozwiązania. Mogę to zrobić, gdyż przetestowałem zarówno konto NN IKE PLUS jak i IKE Union Investment (oba te konta zdobywają w różnych publikowanych rankingach bardzo wysokie lokaty, czasem najwyższe). Będę przyznawał punkty w czterech kategoriach:

1. oferta – dostępne fundusze

2. opłata za zarządzanie

3. system transakcyjny – funkcjonalność

4. obsługa konta – ilość możliwych konwersji i sposób i szybkość rozliczenia transakcji

Najważniejszym kryterium dla mnie jest wysokość opłat za zarządzanie. W tej kategorii można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Choć w mojej strategi na IKE potrzebuję tylko jednego funduszu (funduszu szerokiego rynku odwzorowującego WIG), to różnorodność dostępnych funduszy dla wielu osób ma duże znaczenie, dlatego w moim rankingu ta kategoria jest także wysoko punktowana, maksymalnie 8 pkt.

Za dwie pozostałe kategorie: system transakcyjny – funkcjonalność i ilość możliwych konwersji i sposób i szybkość rozliczenia transakcji można uzyskać maksymalnie 5 pkt.

Pierwsza runda – opłata za zarządzanie

Na początek truizm, że opłaty za zarządzanie funduszami są za wysokie. Ale są za wysokie! Dla przykładu opłata za Vanguard S&P 500 ETF (czyli fundusz, który odwzorowuje indeks S&P) wynosi 0,05%. Tak, to nie pomyłka, opłata wynosi tylko 5 setnych procenta. Na naszym rodzimym rynku jest to zwykle 4%, czyli 80 razy więcej!!! Fundusze starają się jak mogą, aby pobić indeksy, ale umówmy się, że wystarczyłoby, aby fundusze dostarczyły tyle ile indeksy i będzie dobrze. W 2016 roku wynik lepszy od WIG-u uzyskało tylko dziewięć na blisko 60 rozwiązań o charakterze otwartym. 85 proc. funduszy wypadło słabiej niż rynek (indeks). Za ten słaby wynik są odpowiedzialne dwa czynniki: wysoka opłata za zarządzanie i niepełna alokacja w akcje w czasie hossy. Do pomnażania kapitału służy prawidłowa alokacja aktywów. A dobór spółek do portfela akcyjnego może być traktowane raczej jako hobby. Pisałem o tym szerzej pod linkiem: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/alokacja-aktywow-wazniejsza-niz-dobor-spolek/. Fundusze akcyjne powinny inwestować 100% środków w akcje. Klienci mają możliwość konwersji na fundusze pieniężne. Jeśli uznają, że akcje są w danym momencie nieodpowiednie, przerzucą środki na bezpieczne fundusze.

Fundusze na IKE w ofercie Union Investment

Fundusze Opłata za zarządzanie
UniLokata, 2,00%
UniKorona Pieniężny, 1,50%
UniKorona Obligacje, 2,00%
UniObligacje: Nowa Europa, 2,00%
UniStabilny Wzrost, 3,00%
UniKorona Zrównoważony, 4,00%
UniAkcje Dywidendowy, 4,00%
UniKorona Akcje, 4,00%
UniAkcje Wzrostu, 4,00%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 4,00%
UniAkcje: Nowa Europa, 4,00%
UniAkcje: Turcja. 4,00%
UniAktywny Pieniężny, 1,00%
UniObligacje Zamienne, 4,00%
UniStrategie Dynamiczny, 4,00%
UniAkcje Globalny Dywidendowy, 4,00%
UniAkcje: Daleki Wschód, 4,00%
UniAkcje Biopharma, 4,00%
SGB Gotówkowy, 0,90%
SGB Dłużny 1,00%
SGB Zagraniczny. 4,00%

Fundusze na IKE w ofercie NN

Fundusze Opłata za zarządzanie
ING Gotówkowy 0,60%
ING Lokacyjny Plus 0,75%
ING Obligacji 0,95%
ING Stabilnego Wzrostu 1,90%
ING Zrównoważony 2,30%
ING Akcji 2,70%
ING Akcji Środkowoeuropejskich 2,70%
ING Lokacyjny Plus 0,75%
ING Perspektywa 2020 0,95%
ING Perspektywa 2025 1,10%
ING Perspektywa 2030 1,25%
ING Perspektywa 2035 1,40%
ING Perspektywa 2040 1,55%
ING Perspektywa 2045 1,55%
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 1,35%
ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL) 1,35%
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 1,90%
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych 1,90%
ING (L) Spółek Dywidendowych USA 1,90%
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 1,90%
ING (L) Japonia 1,90%
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji 1,15%

W Union Investment opłata za zarządzanie jest w niektórych przypadkach ponad dwukrotnie wyższa. Mnie najbardziej interesują fundusze akcji polskich. NN Akcji nalicza 2,7%, a Unikorona Akcje 4% (przy średniej rynkowej 3,5%). Te różnice w opłatach będą miały kolosalne znaczenie na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a właśnie o takim horyzoncie w przypadku IKE rozmawiamy.

NN – 10 pkt.

Union – 4 pkt.

Już w pierwszej rundzie Union dostaje ciężki cios i jest liczony przez sędziego ringowego, ale się podnosi (z trudem) i walczy dalej. Czy zdoła odrobić stratę punktową i zatrzeć nie najlepsze wrażenie z pierwszej rundy. Zobaczmy…

Druga runda – dostępne fundusze

Na IKE Union Investment mamy bogatą ofertę. Dostępnych jest 21 funduszy reprezentujących 2 klasy aktywów: akcje i papiery dłużne z wielu regionów świata. Jednej rzeczy mi tu brakuje, a mianowicie funduszu surowcowego.

Na NN IKE Plus też mamy bogata ofertę. Brakuje funduszu małych i średnich spółek, oraz tak jak w przypadku Uniona i tu brakuje funduszu surowcowego.

Nie potrzebujemy aż tylu funduszy, ale osoby, które radzą sobie z prawidłową alokacją klas aktywów i alokacją regionalną mogą to wykorzystać.

Obie oferty wyglądają podobnie.

Union – 8 pkt.

NN – 7 pkt.

Druga runda minimalnie dla Uniona, dalej ze znaczną przewagą prowadzi NN.

Trzecia runda – system transakcyjny (funkcjonalność)

Obie instytucje oferują ciekawe, wygodne internetowe systemy transakcyjne. W tym przypadku ocena jest bardziej subiektywna. Jedni będą woleli system Uniona, drudzy NN. Ja należę do tych drugich. Lubię prostotę, przejrzystość, intuicyjność obsługi, bez potrzeby czytania podręcznika lub korzystania z Helpdesku. W przypadku systemu Uniona nie poradziłem sobie i byłem zmuszony do skorzystania z Helpdesk (na marginesie Helpdesk Uniona świetnie działa i pracują tam niezwykle uprzejmi i co najważniejsze pomocni ludzie). Może to oczywiście moja wina, że sobie nie poradziłem, ale w przypadku NN nie miałem najmniejszych problemów, bardzo czytelny i prosty w obsłudze system (kupno, konwersja, zamiana, system prowadzi nas za rączkę).

NN – 5 pkt.

Union – 4 pkt. (za miłą pomoc na Helpdesku, inaczej byłoby 3)

Czwarta runda – obsługa konta (ilość możliwych konwersji i sposób i szybkość rozliczenia transakcji)

W 2016 roku Union wycofał ograniczenie ilości zmian alokacji portfela (dobra zmiana). Można było robić maksymalnie 5, teraz jest bez ograniczeń. W NN również nie ma ograniczeń. W obu przypadkach nie ma opłat. Rozliczenie transakcji wygląda jednak diametralnie różnie w obu instytucjach. NN rozlicza transakcje z datą jutrzejszą, czyli robimy transakcję konwersji dziś, rozliczą to z wyceną jutrzejszą i jest to bardzo szybki sposób rozliczenia. W przypadku Uniona sprawa się komplikuje. Załóżmy, że mamy 100 proc alokacji w funduszu Pieniężnym i chcemy zmienić alokację na 4 fundusze np. Unikorona Akcji, UniAkcje Nowa Europa, UniAkcje Globalny Dywidendowy, UniAkcje Daleki Wschód. Ponieważ konwersja na UniAkcje Daleki Wschód jest rozliczana w terminie 5 dni roboczych (dlaczego tak długo?!), to w przypadku konwersji z jednego funduszu na inne, wśród których jest właśnie UniAkcje Daleki Wschód, konwersja na pozostałe fundusze również będzie miała miejsce w terminie 5 dni roboczych, mimo że inne fundusze rozliczają się w ciągu dwóch dni roboczych. To trochę za długo moim zdaniem.

NN – 5 pkt.

Union – 3 pkt.

Oba konta są oczywiście bezpłatne. Tylko w przypadku Uniona opłata za otworzenie konta u dystrybutora wynosi 600 zł. Opłaty jednak nie ma, gdy konto otworzymy za pośrednictwem strony internetowej lub w siedzibie Uniona.

W moim pojedynku kont IKE NN i Union Investment, znacznie lepiej wypada NN IKE Plus.

NN – 28 pkt.

Union – 18 pkt.

Union co prawda nie został znokautowany, ale wyszedł z pojedynku bardzo poobijany. I potrzebuje więcej, niż kilka kosmetycznych zmian, aby znowu stanąć do walki, bo inaczej znowu będzie łomot.

Udanych inwestycji!