Realne oczekiwania – stopa zwrotu z inwestycji

By | Styczeń 3, 2017

Realne oczekiwania co do stopy zwrotu z inwestycji to jedna z kluczowych kwestii. Realne oczekiwania pozwolą nam chłodno i bez emocji spojrzeć nasze inwestycje. Pewnie też pozbawią złudzeń wiele osób mniej doświadczonych, zaczynających swoją przygodę szczególnie na rynku akcji. Stopa z zwrotu z akcji jest składową dwóch czynników: stopy dywidendy i wzrostu zysków

Stopa zwrotu z akcji = stopa dywidendy + wzrost zysków

Stopa dywidendy dla szerokiego rynku akcji Wig wynosi obecnie 3,2% (taką wartość znajdziemy na stronach GPW). Zyski zakładam, że będą rosły tak jak PKB, około 3,5% rocznie. Oczekiwana stopa zwrotu z akcji wynosi zatem 6,5% rocznie. To nieźle biorąc pod uwagę wysokość inflacji, poniżej 1%.

Jeśli chodzi o obligacje to obecnie rentowność obligacji skarbowych 10-letnich wynosi 3,7%. Tak jak pisałem wcześniej we wpisie http://obligacjeplus.pl/obligacje-skarbowe/znaczny-wzrost-rentownosci-obligacji-skarbowych/ z dnia 2 grudnia 2016 oczekuję wzrostu rentowności powyżej 4%. Poziom 4% uważam za atrakcyjny i warto posiadać obligacje z taką rentownością w swoim portfelu emerytalnym (długoterminowym).

Inwestorom przekonanym, że potrafią łatwo pobić rynek i osiągną znacznie wyższe stopy zwrotu, szczególnie na akcjach, jeszcze raz przypomnę za analizy.pl, że w 2016 roku wynik lepszy od WIG-u uzyskało tylko dziewięć na blisko 60 rozwiązań o charakterze otwartym. To powinno spowodować refleksję nie tylko u  perspektywicznych młodych inwestorów, ale w całej branży inwestycyjnej.

Udanych inwestycji!