Wzrost płacy minimalnej likwiduje miejsca pracy?

By | Kwiecień 12, 2017

Kamyczek do ogródka neoliberalnym ekonomistom i ich medialnym klakierom:

Siedem dekad historycznych danych nie wykazuje korelacji pomiędzy podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia a poziomem zatrudnienia”

„Seven Decades of Historical Data Find No Correlation Between Minimum Wage Increases and Employment Levels”

Źródło: Raise Wages, Kill Jobs?

Udanych inwestycji!