emisja obligacji

rentowność obligacji

Ryzyko a zysk

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Ryzyko a zysk została wyłączona

Innym podejściem do ustalania optymalnej strategii inwestycyjnej jest zaakceptowanie hipotezy efektywności rynku lub przynajmniej tego, że inwestor-amator nieposiadający wystarczających środków ani czasu, aby się w pełni zaangażować, nie będzie w stanie konkurować z dobrze opłacanymi, pełnoetatowymi profesjonalistami. Podejście to zakłada, że jedynym racjonalnym kierunkiem działania jest wybór akcji, które pozwalają osiągnąć rozsądną stopę zwrotu przy pewnym poziomie ryzyka, jaki się z nimi wiąże. Oznacza to po prostu znalezienie kilku sposobów oceny różnego rodzaju ryzyk i wybór najlepszych walorów na poszczególnych jego poziomach. Zasadniczo występują dwa rodzaje ryzyka. Pierwsze związane jest z zarządzaniem spółką, obszarem jej działalności oraz wielkością. Ryzyko tego rodzaju może oznaczać, że odnośnie danej firmy istnieje większe prawdopodobieństwo niż w przypadku innych przedsiębiorstw, że doświadczy ona niebezpiecznych spadków dochodów lub nawet, że zbankrutuje. Chociaż liczba ogłaszanych upadłości zależy od stanu gospodarki, bankructwo notowanych spółek nie występuje wcale aż tak rzadko, jak mogłoby się wydawać. Przedsiębiorstwa, których działalność wiąże się z większym relatywnym ryzykiem będą zarazem najprawdopodobniej wykazywały wyższą stopę zwrotu niż średnia rynkowa. Różnica ta nazywa się premią za ryzyko kapitału), ponieważ powszechnie wiadomo, nie tylko z rynku papierów wartościowych, że jeżeli ponosi się większe ryzyko, to należy oczekiwać wyższych przychodów.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.