emisja obligacji

rentowność obligacji

Strony prasowe

Posted by admin Lipiec - 30 - 2011 Możliwość komentowania Strony prasowe została wyłączona

Wiele działów w gazetach, takich jak gospodarka, inwestycje i pieniądze, rozrastało się przez szereg lat. Dodatkowo oprócz wzrastającej liczby stron dotyczących finansów w prasie codziennej, wydania weekendowe tak rozwinęły tę działkę, że obecnie oddzielają wyraźnie część gospodarczą od finansów osobistych. Oprócz tego istnieje duża liczba magazynów gospodarczych i inwestycyjnych od szacownego Investors Chronicie do ponad pół tuzina innych. Poza ogólnymi czasopismami biznesowymi takimi jak: Fortune, Forbes, czy Bussines Week (wszystkie amerykańskie), istnieją magazyny takie jak: Your Money, Money Management, Moneywise, Personal Finance, Bloomberg Money, Shares i Money Observer. Istnieje również kilka wydań informatorów takich jak: REFS, UK Major Companies Handbook i UK Smaller Companies Handbook, które zawierają dane statystyczne oraz informacje na temat gospodarki i firm. Są to najlepsze przewodniki po giełdzie papierów wartościowych oraz instrumentach inwestycyjnych i zawiłościach rynku finansowego. Chociaż strony dotyczące lokowania finansów prywatnych lub rodzinnych są z zasady napisane językiem, którego zrozumienie nie wymaga tytułu naukowego z ekonomii, to główne strony notowań giełdowych zawierają mnóstwo materiałów napisanych w sposób sugerujący założenie, że czytelnik posiada przynajmniej wieloletnie doświadczenie w obrocie papierami wartościowymi.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.