Tag Archives: Akcje

Prawidłowa selekcja (dobór spółek) trudniejsza niż się wydaje.

By | Marzec 29, 2017

Dziewiętnaście procent spółek straciło co najmniej 75% wartości, a 25% spółek odpowiada za wszystkie zyski rynkowe. Dobierając samodzielnie spółki masz 64% szans na wynik słabszy niż indeks i 39% szans na utratę pieniędzy! „

„Nineteen percent of stocks lost at least 75% of their value and 25% of stocks were responsible for all of the market’s gains. Simply picking a stock out of a hat means you have a 64% chance of underperforming a basic index fund and a 39% chance of losing money!” czytaj dalej

Wykres dnia – S&P wykupiony i co z tego wynika?!

By | Marzec 13, 2017

Chciałbym dziś spojrzeć na wykres S&P i na wskaźnik siły względnej RSI. Mało się znam na zaawansowanej analizie technicznej, więc sprawdziłem w sieci, co dokładnie mierzy ten wskaźnik i jak się go interpretuje. Czytelny i zrozumiały dla mnie opis znalazłem w Parkiecie (http://www.parkiet.com/artykul/1437175.html), mino, że na co dzień unikam wiadomości inwestycyjnych jak ognia.

RSI – interpretacja

Oscylator służy do gry wbrew trendowi, czyli identyfikacji punktów na wykresie, w których kurs zmieni kierunek dotychczasowego trendu. Za sygnalizację owej zmiany uznaje się najczęściej wyjście RSI ze strefy wykupienia lub wyprzedania. I tak, jeśli oscylator przebije od dołu poziom 20 lub 30 pkt, jest to sygnał kupna (pozycja długa), a jeśli spadnie poniżej 70 lub 80 pkt, jest to wskazanie sprzedaży (pozycja krótka). czytaj dalej

Jak przetrwać hossę?

By | Luty 14, 2017

Trafiłem na znakomity artykuł na jednym z nie mainstreamowych blogów inwestycyjnych zatytułowany „How to Survive a Melt-Up”.

Melt-up

Melt-up oznacza dramatyczny, niespodziewany wzrost cen akcji ceny bez żadnego konkretnego powodu, logiki czy poprawy warunków ekonomicznych. Melt-up odzwierciedla stadną mentalność inwestorów. Inwestorzy nie chcąc przegapić ewentualnego zysku, inwestują dodatkowe środki przyczyniając się do dalszego wzrostu. Zwykle jest to faza końcowa hossy i po niej następuje krach. czytaj dalej

Portfel akcyjny styczeń 2017- wyniki

By | Styczeń 31, 2017

Portfel akcyjny na styczeń opublikowany na tych stronach 31 grudnia 2016 zyskał w styczniu 9 proc. Portfel w zamyśle ma być bardzo płynny, dlatego składa się wyłącznie ze spółek z WIG20 i mWIG40, po dziesięć spółek z każdego indeksu. Tabela poniżej przedstawia wynik portfela na tle indeksów. Osiągnięte stopy zwrotu poszczególnych spółek znajdują się w zakładce WYNIKI.

Portfel akcyjny styczeń 2017

Portfel 1M YTD
Portfel Akcyjny 9,0% 9,0%
WIG 6,7% 6,7%
WIG20 5,6% 5,6%
ETFW20L 5,7% 5,7%
mWIG40 10,1% 10,1%
sWIG80 7,2% 7,2%

Podsumowanie

Z uwagi na konstrukcję portfela (20 spółek, po dziesięć z WIG20 i mWIG40) wynik 9 proc. na tle indeksów uważam za dobry. czytaj dalej

RAALLLY!!!! Czyli hossa na całego!

By | Styczeń 26, 2017

Mądre przysłowie głosi: „Nie chwal dnia przed zachodem słońca”. Dlatego tylko krótko spojrzymy na wynik portfela akcyjnego opublikowanego na tych stronach 31 grudnia 2016. Poniższa tabela zestawia portfel i indeksy. Na 26 stycznia (środek dnia) wynik powyżej 10 proc. należy uznać za bardzo dobry. W portfelu jest 10 spółek z WIG20 i 10 z mWIG40, tak więc jest to portfel bardzo płynny i dlatego bezpieczny.

Wynik na 26 stycznia (środek dnia)

Symbol Nazwa YTD
BRS BORYSZEW 39,10%
KGH KGHM 32,50%
SNS SYNTHOS 30,30%
EAT AMREST 18,20%
ALR ALIOR 14,80%
CDR CDPROJEKT 14,70%
PKP PKPCARGO 14,60%
PKO PKOBP 14,20%
STP STALPROD 9,71%
ECH ECHO 9,42%
PZU PZU 7,53%
JSW JSW 6,80%
TPE TAURONPE 3,86%
CCC CCC 2,52%
WWL WAWEL 0,91%
PGN PGNIG -1,60%
LTS LOTOS -1,70%
LWB BOGDANKA -3,45%
PKN PKNORLEN -4,05%
LPP LPP -5,26%
Portfel 10,15%
MWIG40 MWIG40 10,40%
WIG WIG 7,69%
WIG20 WIG20 7,30%
ETFW20L.PL ETFW20L 7,29%
SWIG80 SWIG80 5,50%

Świetlana przyszłość!

Teraz ekstrapolujmy ten wynik w przyszłość, powiedzmy tak na 10 lat do przodu. Konserwatywnie zakładam, że przez następne 10 lat rynek akcji będzie dalej tak rósł, czyli 10 procent miesięcznie. Inwestycja 100 tysięcy złotych po tym okresie urośnie do 9 270 906 882, czyli trochę ponad 9 miliardów złotych…
czytaj dalej

Moment wejścia na rynek akcyjny, czyli odchylenie procentowe indeksu od średniej

By | Styczeń 13, 2017

Posiłkując się średnią możemy określić, czy rynek jest w trendzie wzrostowym, czy spadkowym. Czytelnicy wiedzą, że do identyfikacji trendu używam średniej dziesięciomiesięcznej (10M). Trend wzrostowy rozpoznajemy wtedy, gdy cena na koniec miesiąca (bierzemy cenę zamknięcia na koniec miesiąca, a pomijamy ruchy w trakcie miesiąca) znajduje się powyżej 10M średniej. Trend spadkowy jest wtedy, gdy cena na koniec miesiąca znajduje się poniżej 10M średniej. Przypomnę szybko reguły inwestycyjne jakie stosuję: czytaj dalej

Alokacja aktywów ważniejsza niż dobór spółek

By | Styczeń 5, 2017

Do pomnażania kapitału służy prawidłowa alokacja aktywów. Dobór spółek do portfela akcyjnego może być traktowane raczej jako hobby lub jeszcze lepiej jak nam za to płacą np. w TFI lub OFE (już niedługo). Jeszcze raz powrócę do tekstu z analizy.pl, iż tylko 9 na 60 otwartych funduszy akcji polskich uniwersalnych wypracowało wynik lepszy od głównego indeksu warszawskiego w 2016 roku . Tłumaczą to tym, że większość funduszy nie inwestuje 100 proc. w akcje, tylko trzyma ok. 5 proc. w gotówce. I to właśnie jest powód, dlaczego 85 proc. funduszy wypadło słabiej niż rynek (indeks). To niepełna alokacja w akcje w czasie hossy, a nie dobór spółek odpowiada za wynik słabszy od indeksu. We wpisie http://obligacjeplus.pl/akcje/fundusze-akcyjne-akcje/ z 8 grudnia pisałem: „Fundusze starają się jak mogą, aby pobić indeksy, ale umówmy się, że wystarczyłoby, aby fundusze dostarczyły tyle ile indeksy i będzie dobrze. Fundusze akcyjne powinny inwestować 100% środków w akcje. Klienci mają możliwość konwersji na fundusze pieniężne. Jeśli uznają, że akcje są w danym momencie nieodpowiednie, przerzucą środki na bezpieczne fundusze.” czytaj dalej

Portfel akcyjny na styczeń 2017

By | Grudzień 31, 2016

Poniżej portfel 20 spółek wybranych metodą, którą szczegółowo opisałem we wpisie z dnia 12 grudnia: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/. W skrócie konstrukcja portfela wygląda tak:

Budowa portfela

Ponieważ interesują nas tylko płynne spółki, bierzemy pod uwagę akcje z WIG20 i mWIG40. Do portfela dobieramy spółki, które w ostatnich trzech miesiącach osiągnęły najwyższe stopy zwrotu (10 spółek z WIG20 i 10 spółek z mWIG40) i znajdują się w trendzie wzrostowym (kurs na koniec miesiąca znajduje się powyżej 10-misięcznej średniej kroczącej). Każda spółka ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane spółki trzymamy jeden miesiąc i rebalansujemy na koniec miesiąca (robimy nowy ranking spółek o najwyższej stopie zwrotu). Jeśli spółka z naszego portfela wypadła poza ranking sprzedajemy ją i zastępujemy spółką, która trafiła do rankingu. czytaj dalej

Momentum na rynku akcji

By | Grudzień 12, 2016

Zaobserwowano, że w perspektywie średnioterminowej (kilkanaście miesięcy) notowania papierów wartościowych przejawiają tendencję do kontynuacji wzrostów lub spadków. Zjawisko momentum jest sprzeczne z hipotezą efektywności rynków kapitałowych. Hipoteza efektywności rynków zakłada, że przyszłych zmian cen nie można w żaden sposób przewidzieć na podstawie cen historycznych i innych wskaźników. Praktyka pokazuje jednak co innego. Zjawisko momentum jest wszechobecne. Występuje na rynkach akcji, surowców, walut, obligacji i indeksów giełdowych, zarówno akcyjnych jak i innych klas aktywów. czytaj dalej

Fundusz akcji – jak uniknąć dużych spadków?

By | Grudzień 9, 2016

Aby uchronić nasz portfel akcyjny przez dużymi spadkami (kilkadziesiąt procent) możemy wykorzystać średnie kroczące. Zastosowanie dostępnych technik identyfikacji trendu dynamicznie zabezpiecza portfel i zmniejsza zarówno zmienność jak i ogranicza spadki. Wyznacza również moment wyjścia i powrotu na rynek. Bardzo wygodne w użyciu są średnie miesięczne. Do identyfikacji średnioterminowego trendu możemy posłużyć się średnimi mies., np. 10-miesięczną. Powyższa strategia jest bardzo efektywna i skutecznie chroni portfel przed dużymi stratami podczas bessy. Strategia ta stosowana w sposób zdyscyplinowany mechanicznie określi moment wyjścia i powrotu na rynek, eliminując subiektywne i emocjonalne postrzeganie rynku przez przeciętnego inwestora. Niewielką wadą tej metody jest to, że raczej nie pozwoli ona na sprzedaż na szczycie lub kupno w samym dołku notowań. Może również czasami pokazywać fałszywe sygnały. czytaj dalej

Fundusze akcyjne czy akcje?

By | Grudzień 8, 2016

Kupując samodzielnie akcje unikamy wysokiej opłaty za zarządzanie, która średnio wynosi ok. 4% rocznie. Nie jest jednak łatwo skonstruować portfel, który będzie odwzorowywał szeroki indeks WIG. Nie łatwo też wybrać strategię inwestycyjną. Jedni preferują metodę opartą na wartości (wycenie), inni na prognozowaniu zysków, jeszcze inni na momentum rynkowym, czy podążania za trendem. Bardzo ważna jest też kwestia płynności inwestycji. W niesprzyjających okolicznościach rynkowych czasem trudno upłynnić akcje. A funduszu akcji możemy pozbyć się w ciągu jednego dnia i przerzucić środki na fundusz pieniężny na przykład. We wszystkich tych wypadkach na pewno warto inwestować na koncie IKE. Roczne limity wpłat nie są może imponujące, ale wystarczy kilka lat systematycznego wpłacania plus rozsądna strategia i można na IKE zgromadzić już przyzwoite środki. Można też przecież przenieść środki uzbierane w PPE. A są instytucje, które na koncie IKE oferują niższe opłaty za zarządzanie. czytaj dalej

Akcje – oczekiwana stopa zwrotu.

By | Grudzień 7, 2016

Relatywnie wysokie wyceny akcji na świecie i niskie rentowności obligacji skarbowych nie zapowiadają wysokich stóp zwrotu w najbliższych latach. Szczególnie kraje rozwinięte, w tym USA wyglądają bardzo niekorzystnie pod względem wyceny. Polskie akcje na tym tle wydają się bardziej atrakcyjne. Powstaje pytanie, czy ewentualna słabość rynków rozwiniętych (developed markets DM), w tym szczególnie USA nie będzie ciążyła giełdom rynków krajów rozwijających się (emerging markets EM), do których nadal zalicza się Polska. Historia uczy, że spadki w USA pociągają za sobą spadki w Polsce i tutaj korelacja jest bardzo silna. W drugą stronę korelacja jest już słabsza, wzrosty w USA nie zawsze przekładają się na wzrosty na rodzimym rynku. czytaj dalej