Tag Archives: fundusze inwestycyjne

Ranking kont IKE – NN IKE Plus vs IKE Union Investment

By | Styczeń 18, 2017

Czytelnicy się już pewnie zorientowali, że jestem fanem kont IKE. Chciałbym też powiedzieć jasno, że nie jestem zbyt wielkim fanem rozwiązań oferowanych przez fundusze inwestycyjne TFI. Szczegółowo strategię na IKE opisałem we wpisie http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/strategia-na-ike/. Przypomnę tylko krótko, że opisuje tam optymalny portfel na IKE. W portfelu powinny być obecne zarówno aktywa, które zabezpieczą nas przed inflacją, jak i aktywa, które będą przynosić stały dochód w środowisku utrzymującej się niskiej inflacji. Powinna być też ekspozycja na rosnące PKB, czyli akcje spółek giełdowych. czytaj dalej

Fundusze inwestycyjne – strategia (aktualizacja)

By | Grudzień 31, 2016

We wpisie: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/ z dnia 28 grudnia dot. strategii inwestycyjnej na funduszach, zaproponowałem wybór 5 funduszy. Po przemyśleniu jednak tematu, optymalny wybór to 10 funduszy, po jednym z każdego parasola. Konstrukcja portfela wyglądałaby wtedy w następujący sposób:

Konstrukcja portfela

Portfel będzie zbudowany z 10 funduszy. Z jednego parasola będzie mógł być obecny tylko jeden fundusz. Każda klasa aktywów będzie mogła być reprezentowana tylko jednym funduszem. Z koszyka 85 funduszy (10 parasoli, 8 TFI), które na koniec miesiąca zamknęły się powyżej 10-miesięcznej średniej średniej dobieramy do portfela 10 funduszy, które w ostatnich 3 miesiącach osiągnęły najwyższe stopy zwrotu. Każdy fundusz ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane fundusze trzymamy 1 miesiąc i rebalansujemy na koniec miesiąca. Na koniec miesiąca robimy nowy ranking funduszy o najwyższej stopie zwrotu. Jeśli fundusz z naszego portfela wypadł poza ranking zastępujemy go funduszem, który trafił do rankingu. czytaj dalej

Portfel funduszy TFI na styczeń 2017

By | Grudzień 31, 2016

Poniżej portfel 10 funduszy TFI wybranych metodą, którą szczegółowo opisałem we wpisie z dnia 30 grudnia: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/fundusze-inwestycyjne-strategia-aktualizacja/ W skrócie konstrukcja portfela wygląda tak:

Konstrukcja portfela

Portfel będzie zbudowany z 10 funduszy. Z jednego parasola będzie mógł być obecny tylko jeden fundusz. Każda klasa aktywów będzie mogła być reprezentowana tylko jednym funduszem. Z koszyka 85 funduszy (10 parasoli, 8 TFI), które na koniec miesiąca zamknęły się powyżej 10-miesięcznej średniej średniej dobieramy do portfela 10 funduszy, które w ostatnich 3 miesiącach osiągnęły najwyższe stopy zwrotu. Każdy fundusz ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane fundusze trzymamy 1 miesiąc i rebalansujemy na koniec miesiąca. Na koniec miesiąca robimy nowy ranking funduszy o najwyższej stopie zwrotu. Jeśli fundusz z naszego portfela wypadł poza ranking zastępujemy go funduszem, który trafił do rankingu. czytaj dalej

Fundusze inwestycyjne – strategia

By | Grudzień 28, 2016

Fundusze inwestycyjne pozwalają na budowę portfela z różnych klas aktywów. We wcześniejszym wpisie http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/ opisałem strategię momentum na różnych klasach aktywów przy wykorzystaniu ETF-ów. Strategia ta jest dostępna raczej dla zamożnych inwestorów (np. instytucji), ponieważ koszty transakcyjne są wysokie. Ale przy wykorzystaniu usługi dostępnej w mBanku znanej jako Supermarket Funduszy Inwestycyjnych możemy dużo taniej powielić taką strategię. Tak jak pisałem wcześniej, inwestowanie w zróżnicowane aktywa, które są w pozytywnym momentum, czyli w ostatnich miesiącach uzyskują wysokie stopy zwrotu, prowadzi do ponadprzeciętnych wyników i pozwala na unikanie ogromnych spadków typowych dla rynków akcji podczas bessy. Usługa supermarketu funduszy w mBanku oferuje nam możliwość inwestowania w wystarczającą ilość klas aktywów potrzebną do zbudowania portfela. czytaj dalej

Fundusze akcyjne czy akcje?

By | Grudzień 8, 2016

Kupując samodzielnie akcje unikamy wysokiej opłaty za zarządzanie, która średnio wynosi ok. 4% rocznie. Nie jest jednak łatwo skonstruować portfel, który będzie odwzorowywał szeroki indeks WIG. Nie łatwo też wybrać strategię inwestycyjną. Jedni preferują metodę opartą na wartości (wycenie), inni na prognozowaniu zysków, jeszcze inni na momentum rynkowym, czy podążania za trendem. Bardzo ważna jest też kwestia płynności inwestycji. W niesprzyjających okolicznościach rynkowych czasem trudno upłynnić akcje. A funduszu akcji możemy pozbyć się w ciągu jednego dnia i przerzucić środki na fundusz pieniężny na przykład. We wszystkich tych wypadkach na pewno warto inwestować na koncie IKE. Roczne limity wpłat nie są może imponujące, ale wystarczy kilka lat systematycznego wpłacania plus rozsądna strategia i można na IKE zgromadzić już przyzwoite środki. Można też przecież przenieść środki uzbierane w PPE. A są instytucje, które na koncie IKE oferują niższe opłaty za zarządzanie. czytaj dalej

Fundusze obligacji czy obligacje?

By | Grudzień 6, 2016

Kupując samodzielnie obligacje z góry możemy określić rentowność naszej inwestycji, jeśli dokładnie wiemy na jak długi okres chcemy zainwestować. Wtedy trzymając obligacje do terminu wykupu jesteśmy w stanie zagwarantować sobie określoną rentowność. Kupno funduszu wiąże się z wysokimi kosztami zarządzania, które w obecnych warunkach rynkowych pochłoną połowę wypracowanego zysku. Ale to nie jedyna zaleta samodzielnej inwestycji w obligacje nad funduszami obligacji. Dla klientów indywidualnych handel tymi obligacjami odbywa się na rynku catalyst poprzez rachunek maklerski. czytaj dalej