Tag Archives: inwestycje

Realne oczekiwania – stopa zwrotu z inwestycji

By | Styczeń 3, 2017

Realne oczekiwania co do stopy zwrotu z inwestycji to jedna z kluczowych kwestii. Realne oczekiwania pozwolą nam chłodno i bez emocji spojrzeć nasze inwestycje. Pewnie też pozbawią złudzeń wiele osób mniej doświadczonych, zaczynających swoją przygodę szczególnie na rynku akcji. Stopa z zwrotu z akcji jest składową dwóch czynników: stopy dywidendy i wzrostu zysków

Stopa zwrotu z akcji = stopa dywidendy + wzrost zysków

Stopa dywidendy dla szerokiego rynku akcji Wig wynosi obecnie 3,2% (taką wartość znajdziemy na stronach GPW). Zyski zakładam, że będą rosły tak jak PKB, około 3,5% rocznie. Oczekiwana stopa zwrotu z akcji wynosi zatem 6,5% rocznie. To nieźle biorąc pod uwagę wysokość inflacji, poniżej 1%. czytaj dalej

Siedem inwestycyjnych grzechów głównych

By | Grudzień 18, 2016

Prognozowanie (pycha) – pierwszy grzech główny

„Siedem grzechów głównych zarządzania instytucjonalnego” to arcyciekawe opracowanie James’a Montiera z roku 2005. Prezentuje on w pasjonujący sposób słabości zarządzania instytucjonalnego. Jak sam pisze: „Opracowanie ma na celu przybliżyć niektóre z bardziej oczywistych słabości behawioralnych nieodłącznych w typowym procesie inwestycyjnym”. Zostało zidentyfikowanych siedem powszechnych błędów (grzechów). Pierwszy główny grzech to umieszczenie prognozowania w samym centrum procesu inwestycyjnego. I właśnie od tego pospolitego błędu (grzechu), jakim jest prognozowanie, chciałbym rozpocząć cykl na temat inwestycji behawioralnych, czy raczej słabości behawioralnych w procesie inwestycyjnym. Poniższy tekst zawiera zarówno moje tłumaczenie tekstu oryginalnego, który polecam przeczytać w oryginale, jak i autorskie wstawki. czytaj dalej

Alfabet rynku kapitałowego

By | Grudzień 13, 2016

W branży inwestycyjnej, na rynkach kapitałowych używa się często niezrozumiałego żargonu, który pojawia się nawet w codziennej prasie, najczęściej w komentarzach osób pracujących w instytucjach finansowych. Bo jak ma zareagować przeciętny czytelnik, gdy słyszy, że „odwrócona krzywa się wystromiła na dłuższym końcu”? Zanim rzuci się na nieznajomego z pięściami, niech zapozna się z niniejszym alfabetem. Codziennie będzie pojawiać się jedno hasło. Jest to mój subiektywny alfabet, ale mam nadzieję że będzie pomocny… Proszę zaglądać do zakładki ALFABET w menu. Tam cyklicznie z regularnością Messerschmitta pojawiać się będą kolejne hasła. Dziś pierwsze hasło! czytaj dalej