Tag Archives: Momentum

Wykorzystanie ETF-ów do budowy portfela, strategia momentum na różnych klasach aktywów

By | Grudzień 21, 2016

Inwestowanie w zróżnicowane aktywa, które są w pozytywnym momentum, czyli w ostatnich miesiącach uzyskują wysokie stopy zwrotu, prowadzi do ponadprzeciętnych wyników i pozwala na unikanie ogromnych spadków typowych dla rynków akcji podczas bessy.

Połączenie strategii momentum i trendu pozwoli inwestorowi przesiąść się na bezpieczniejsze aktywa o mniejszej zmienności (fundusze obligacyjne, gotówka), gdy rynki akcyjne czy surowcowe będą notowane poniżej swoich średnioterminowych wskaźników trendu. Co chyba najważniejsze, strategia ta eliminuje z procesu decyzyjnego czynnik emocjonalny i subiektywną ocenę zarządzającego. Fundusz koncentruje się na relatywnie wąskim koszyku ETF-ów, a jednak ma możliwość inwestowania we wszystkie klasy aktywów globalnie. czytaj dalej

Połączenie strategii momentum z trendem

By | Grudzień 13, 2016

Połączenie strategii momentum ze strategią podążania za 10-miesięcznym trendem pozwala na osiągnięcie wyższej stopy zwrotu i zabezpiecza portfel przez zdziesiątkowaniem podczas bessy lub większego załamania cen. Krótko przypomnę, iż w klasycznej strategii opartej na efekcie momentum inwestorzy kupują aktywa, które rosną. Zjawisko momentum występuje na rynkach wszystkich klas aktywów. Jeśli chodzi o trend, to stosuję średnią 10-miesięczną średniej zamiast na przykład 200-dniowej. Jest to znacznie wygodniejsze i pozwala uniknąć wielu fałszywych sygnałów i zbędnej aktywności. Pisałem o tym szerzej we wcześniejszych notkach. czytaj dalej

Momentum na rynku akcji

By | Grudzień 12, 2016

Zaobserwowano, że w perspektywie średnioterminowej (kilkanaście miesięcy) notowania papierów wartościowych przejawiają tendencję do kontynuacji wzrostów lub spadków. Zjawisko momentum jest sprzeczne z hipotezą efektywności rynków kapitałowych. Hipoteza efektywności rynków zakłada, że przyszłych zmian cen nie można w żaden sposób przewidzieć na podstawie cen historycznych i innych wskaźników. Praktyka pokazuje jednak co innego. Zjawisko momentum jest wszechobecne. Występuje na rynkach akcji, surowców, walut, obligacji i indeksów giełdowych, zarówno akcyjnych jak i innych klas aktywów. czytaj dalej