Tag Archives: strategia

Fundusze inwestycyjne – strategia

By | Grudzień 28, 2016

Fundusze inwestycyjne pozwalają na budowę portfela z różnych klas aktywów. We wcześniejszym wpisie http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/ opisałem strategię momentum na różnych klasach aktywów przy wykorzystaniu ETF-ów. Strategia ta jest dostępna raczej dla zamożnych inwestorów (np. instytucji), ponieważ koszty transakcyjne są wysokie. Ale przy wykorzystaniu usługi dostępnej w mBanku znanej jako Supermarket Funduszy Inwestycyjnych możemy dużo taniej powielić taką strategię. Tak jak pisałem wcześniej, inwestowanie w zróżnicowane aktywa, które są w pozytywnym momentum, czyli w ostatnich miesiącach uzyskują wysokie stopy zwrotu, prowadzi do ponadprzeciętnych wyników i pozwala na unikanie ogromnych spadków typowych dla rynków akcji podczas bessy. Usługa supermarketu funduszy w mBanku oferuje nam możliwość inwestowania w wystarczającą ilość klas aktywów potrzebną do zbudowania portfela. czytaj dalej

Wykorzystanie ETF-ów do budowy portfela, strategia momentum na różnych klasach aktywów

By | Grudzień 21, 2016

Inwestowanie w zróżnicowane aktywa, które są w pozytywnym momentum, czyli w ostatnich miesiącach uzyskują wysokie stopy zwrotu, prowadzi do ponadprzeciętnych wyników i pozwala na unikanie ogromnych spadków typowych dla rynków akcji podczas bessy.

Połączenie strategii momentum i trendu pozwoli inwestorowi przesiąść się na bezpieczniejsze aktywa o mniejszej zmienności (fundusze obligacyjne, gotówka), gdy rynki akcyjne czy surowcowe będą notowane poniżej swoich średnioterminowych wskaźników trendu. Co chyba najważniejsze, strategia ta eliminuje z procesu decyzyjnego czynnik emocjonalny i subiektywną ocenę zarządzającego. Fundusz koncentruje się na relatywnie wąskim koszyku ETF-ów, a jednak ma możliwość inwestowania we wszystkie klasy aktywów globalnie. czytaj dalej

Strategia na IKE

By | Grudzień 15, 2016

Niezwykle trudno zbudować rozsądny portfel na jednym koncie IKE. Potrzebne są jednak przynajmniej dwa, a optymalnie trzy niezależne konta. Budując portfel powinniśmy dążyć do równowagi między różnymi klasami aktywów. W portfelu powinny być obecne zarówno aktywa, które zabezpieczą nas przed inflacją, jak i aktywa, które będą przynosić stały dochód w środowisku utrzymującej się niskiej inflacji. Powinna być też ekspozycja na rosnące PKB, czyli akcje spółek giełdowych. czytaj dalej

Fundusz akcji – jak uniknąć dużych spadków?

By | Grudzień 9, 2016

Aby uchronić nasz portfel akcyjny przez dużymi spadkami (kilkadziesiąt procent) możemy wykorzystać średnie kroczące. Zastosowanie dostępnych technik identyfikacji trendu dynamicznie zabezpiecza portfel i zmniejsza zarówno zmienność jak i ogranicza spadki. Wyznacza również moment wyjścia i powrotu na rynek. Bardzo wygodne w użyciu są średnie miesięczne. Do identyfikacji średnioterminowego trendu możemy posłużyć się średnimi mies., np. 10-miesięczną. Powyższa strategia jest bardzo efektywna i skutecznie chroni portfel przed dużymi stratami podczas bessy. Strategia ta stosowana w sposób zdyscyplinowany mechanicznie określi moment wyjścia i powrotu na rynek, eliminując subiektywne i emocjonalne postrzeganie rynku przez przeciętnego inwestora. Niewielką wadą tej metody jest to, że raczej nie pozwoli ona na sprzedaż na szczycie lub kupno w samym dołku notowań. Może również czasami pokazywać fałszywe sygnały. czytaj dalej