Tag Archives: Trendy

Moment wejścia na rynek akcyjny, czyli odchylenie procentowe indeksu od średniej

By | Styczeń 13, 2017

Posiłkując się średnią możemy określić, czy rynek jest w trendzie wzrostowym, czy spadkowym. Czytelnicy wiedzą, że do identyfikacji trendu używam średniej dziesięciomiesięcznej (10M). Trend wzrostowy rozpoznajemy wtedy, gdy cena na koniec miesiąca (bierzemy cenę zamknięcia na koniec miesiąca, a pomijamy ruchy w trakcie miesiąca) znajduje się powyżej 10M średniej. Trend spadkowy jest wtedy, gdy cena na koniec miesiąca znajduje się poniżej 10M średniej. Przypomnę szybko reguły inwestycyjne jakie stosuję: czytaj dalej

Wykorzystanie ETF-ów do budowy portfela, strategia momentum na różnych klasach aktywów

By | Grudzień 21, 2016

Inwestowanie w zróżnicowane aktywa, które są w pozytywnym momentum, czyli w ostatnich miesiącach uzyskują wysokie stopy zwrotu, prowadzi do ponadprzeciętnych wyników i pozwala na unikanie ogromnych spadków typowych dla rynków akcji podczas bessy.

Połączenie strategii momentum i trendu pozwoli inwestorowi przesiąść się na bezpieczniejsze aktywa o mniejszej zmienności (fundusze obligacyjne, gotówka), gdy rynki akcyjne czy surowcowe będą notowane poniżej swoich średnioterminowych wskaźników trendu. Co chyba najważniejsze, strategia ta eliminuje z procesu decyzyjnego czynnik emocjonalny i subiektywną ocenę zarządzającego. Fundusz koncentruje się na relatywnie wąskim koszyku ETF-ów, a jednak ma możliwość inwestowania we wszystkie klasy aktywów globalnie. czytaj dalej

Połączenie strategii momentum z trendem

By | Grudzień 13, 2016

Połączenie strategii momentum ze strategią podążania za 10-miesięcznym trendem pozwala na osiągnięcie wyższej stopy zwrotu i zabezpiecza portfel przez zdziesiątkowaniem podczas bessy lub większego załamania cen. Krótko przypomnę, iż w klasycznej strategii opartej na efekcie momentum inwestorzy kupują aktywa, które rosną. Zjawisko momentum występuje na rynkach wszystkich klas aktywów. Jeśli chodzi o trend, to stosuję średnią 10-miesięczną średniej zamiast na przykład 200-dniowej. Jest to znacznie wygodniejsze i pozwala uniknąć wielu fałszywych sygnałów i zbędnej aktywności. Pisałem o tym szerzej we wcześniejszych notkach. czytaj dalej

Trendy na rynku obligacji

By | Grudzień 11, 2016

Tak jak pisałem we wcześniejszej notce, trendy na rynkach kapitałowych są fenomenem, który należy wykorzystać w działalności inwestycyjnej. Dziś na przykładzie rentowności polskich obligacji skarbowych 10-letnich, opiszę trend na obligacjach w 2014 roku. Dzięki tej prostej metodzie trzymania się trendu fundusz, którym zarządzałem otrzymał nagrodę ALFA 2014 w kategorii Najlepszy Fundusz Papierów Dłużnych Skarbowych 2014.

Trendy na rynku kapitałowym

Do identyfikacji średnioterminowego trendu używam średniej 10-miesięcznej. Zastosowanie średniej miesięcznej zamiast na przykład 200-dniowej, czy średnich tygodniowych jest znacznie wygodniejsze i pozwala uniknąć wielu fałszywych sygnałów i zbędnej aktywności. czytaj dalej

Trendy na rynkach kapitałowych

By | Grudzień 10, 2016

Trendy na rynkach kapitałowych są fenomenem, który należy wykorzystać w działalności inwestycyjnej. Trendy istniały i będą stale zachodzić. Rynek 2/3 czasu spędza w trendzie. Obowiązuje tu, tak jak w fizyce, prawo inercji. Obiekt w ruchu pozostaje w ruchu tak długo, dopóki nie zadziała większa siła przeciwna. Nie wiemy jak długo potrwa trend. Ale dostępne techniki pozwalają nam na identyfikację trendów.

Trendy na rynkach kapitałowych

W zależności od horyzontu inwestycyjnego można wyróżnić średnie dniowe, tygodniowe i miesięczne. Do identyfikacji średnioterminowego trendu możemy posłużyć się średnimi miesięcznymi, np. średnią 10-miesięczną. czytaj dalej

Fundusz akcji – jak uniknąć dużych spadków?

By | Grudzień 9, 2016

Aby uchronić nasz portfel akcyjny przez dużymi spadkami (kilkadziesiąt procent) możemy wykorzystać średnie kroczące. Zastosowanie dostępnych technik identyfikacji trendu dynamicznie zabezpiecza portfel i zmniejsza zarówno zmienność jak i ogranicza spadki. Wyznacza również moment wyjścia i powrotu na rynek. Bardzo wygodne w użyciu są średnie miesięczne. Do identyfikacji średnioterminowego trendu możemy posłużyć się średnimi mies., np. 10-miesięczną. Powyższa strategia jest bardzo efektywna i skutecznie chroni portfel przed dużymi stratami podczas bessy. Strategia ta stosowana w sposób zdyscyplinowany mechanicznie określi moment wyjścia i powrotu na rynek, eliminując subiektywne i emocjonalne postrzeganie rynku przez przeciętnego inwestora. Niewielką wadą tej metody jest to, że raczej nie pozwoli ona na sprzedaż na szczycie lub kupno w samym dołku notowań. Może również czasami pokazywać fałszywe sygnały. czytaj dalej