emisja obligacji

rentowność obligacji

Teorie rynku

Posted by admin Październik - 30 - 2011 Możliwość komentowania Teorie rynku została wyłączona

Oprócz tworzenia własnych teorii i różnych systemów inwestowania występuje równoważne podejście, które w swej istocie sprowadza się do stwierdzenia, że wszelkie tego rodzaju wysiłki są daremne. Wiele osób, postrzeganych jako autorytety, skupiło się na analizie rynków papierów wartościowych, czego efektem było stworzenie poważanych w świecie naukowym teorii, dowodzących, że jakakolwiek próba osiągnięcia lepszych wyników niż średnia rynkowa jest skazana na porażkę – stwierdzono, że nie jest to po prostu możliwe. Powstała teoria błądzenia losowego (ang. random walk theory), która mówi, że zarówno zmiany wysokości cen akcji, jak i kierunek tych zmian są z natury nieprzewidywalne i w efekcie zyski lub straty są wyłącznie kwestią przypadku. Dlatego w długim okresie inwestor powinien wyjść na zero albo osiągnąć co najmniej laki wynik, jak rynek ogółem. Inna hipoteza – z której również wynika, że próba osiągnięcia lepszych rezultatów niż rynek ogółem, jest stratą czasu – mówi, że rynek jest efektywny w sensie ekonomicznym, czyli cena akcji odzwierciedla wszystkie dostępne informacje. Innymi słowy wszystkie wiadomości na temat spółki, rynku oraz prognoz ekonomicznych są powszechnie znane. Teoria ta zakłada zarazem, że wszyscy mają do nich jednakowy dostęp, a żaden z uczestników nie jest na tyle silny finansowo, aby wpływać na kurs akcji. W efekcie bieżąca cena walorów już odzwierciedla zgodne i prawdopodobnie słuszne opinie ogółu inwestorów, zarówno prywatnych jak i instytucjonalnych. Z omawianej hipotezy wynika dalej, że skoro akcje nie mają obiektywnej ceny i są warte dokładnie tyle, ile ktoś zechce za nie zapłacić, to ogólny konsensus inwestorów w zakresie cen jest słuszny i raczej mało jest prawdopodobne, że notowania będą od niego odbiegać. W każdym razie, będzie on przypuszczalnie co najmniej uwzględniał prawdę z uwagi na powszechnie osiągalne informacje na temat spółki.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.