emisja obligacji

rentowność obligacji

Transakcje telefoniczne

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Transakcje telefoniczne została wyłączona

Ludzie dokonujący transakcji telefonicznie, mogą zapytać maklera o ceny walorów, ponieważ ma on możliwość weryfikowania kursów giełdowych na bieżąco, mając na ekranie przed sobą najlepsze notowania osiągalne w danej chwili. Można wówczas dokładnie określić, jaka w danym momencie jest cena akcji i jeżeli transakcja zostanie szybko przeprowadzona możliwe, że odbędzie się ona po tej właśnie cenie. Alternatywą jest zapewnienie sobie samodzielnego dostępu do stron internetowych z kursami papierów wartościowych. Największe firmy używają innego systemu. Inwestor pragnący dokonać transakcji wprowadza z pomocą maklera swoje zamówienia do komputera, łącznie z wielkością zlecenia oraz informacją, czy jest zainteresowany zakupem, czy sprzedażą. Może również dodać zastrzeżenie, że transakcja ma zostać przeprowadzona na najlepszych możliwych warunkach, co oznacza natychmiastową sprzedaż lub zakup po najlepszej osiągalnej w danej chwili cenie. Można także ustanowić limit (maksimum, jakie kupujący jest w stanie zapłacić lub minimum, jakie sprzedający może zaakceptować). Jeszcze inną strategią jest „zrealizuj lub zlikwiduj” (ang. fill or kill), która jest powiązana z limitem cenowym. Oznacza ona, że przynajmniej część transakcji realizuje się natychmiast lub transakcja jest w całości unieważniana, ale jeżeli nawet tylko część zostanie zrealizowana, reszta i tak jest anulowana.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.