emisja obligacji

rentowność obligacji

Umowa kredytowa

Posted by admin Lipiec - 16 - 2014 Skomentuj

Umowa kredytowa to akt prawy oraz dokument, który zatwierdza wszelkie informacje oraz inne tego rodzaju czynniki dotyczące kredytu. Między jakimi stronami jest on zawierany? To jest bardzo dobre pytanie. Główną stroną zainteresowaną taka umową powinien być kredytobiorca. Jednak kredytodawca także musi się z tym liczyć. Zazwyczaj taką umowę przygotowuje bank. Dzięki temu ma on pewność, że nie ma tam jakichkolwiek niedomówień. W końcu to banki ustalają zasady gry. Jednak te zasady nie mogą łamać odgórnie przyjętych praw.

Z tym także musimy sie liczyć. Dlatego klient przed podpisaniem takiej umowy o kredyt powinien ja dokładnie przeczytać w obecności przedstawiciela banku. Jeżeli czegoś nie rozumie, to może się przecież zapytać. Przedstawiciel banku nam to wyjaśni oraz pokaże, jak to powinniśmy rozumieć. Inaczej tego nie wyjaśnimy oraz takiej sprawy nie załatwimy. Taka umowa jest pieczątką do pobrania kredytu. Bez niej nic nie zostanie nam udzielone. Bank musi mieć zabezpieczenia, a jednym, z nich jest umowa.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.